Hạnh Hiếu

Hỏi: Thầy nói tam phước là nghiệp phụ, nhưng con nghĩ trong tam phước, phước đầu tiên là “hiếu dưỡng phụ mẫu” đây là hạnh tối ư quan trọng. Cổ đức dạy: “Bách hạnh hiếu vi tiên”, “cha mẹ là thế gian phước điền bậc nhất”. Do vậy con nghĩ, là con người, tu bất … Đọc tiếp Hạnh Hiếu

Bận Rộn Quá Làm Sao Niệm Phật

Hỏi: Con bận rộn quá, vừa phải đi làm, vừa phải lo việc nhà, cơm nước cho chồng cho con, làm sao có thì giờ rảnh để niệm Phật, thưa Thầy? Đáp: Đối với người mới tập niệm Phật, hoặc người quá bận rộn, nên hành pháp Thập niệm như sau: – Sớm mai thức dậy … Đọc tiếp Bận Rộn Quá Làm Sao Niệm Phật

Bỏ tụng chú để niệm Phật  

Guong Sang: 212.Bỏ tụng chú để niệm Phật   Cư sĩ Trương Trân Ngọ thời Dân Quốc, sang Nhật học Y và học Mật Tông. Về sau, ông mắc bệnh thũng, nghiệp cảnh hiện tiền. Lúc bình thường, ông trì chú thấy có linh nghiệm, lúc này trọn không có hiệu quả gì. Ông bèn … Đọc tiếp Bỏ tụng chú để niệm Phật  

207-208. Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín,hue  Trong phẩm Cần Tu Kiên Trí của kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thế Tôn răn bảo: “Phải nên kiên trì, không được bỏ mất, không được khởi vọng, tăng giảm kinh pháp, thường nhớ không dứt, nhanh chứng đạo quả.” Chúng ta học tập … Đọc tiếp

 Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín, hue (TT)

208. Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín, hue (TT) Vì chẳng có tín huệ chân thật. quay lại phỉ báng, phá hoại pháp môn Tịnh độ, phá hoại công án của người tu Tịnh độ, nên lúc lâm chung vẫn bị đọa trong ba ác đạo. Chúng ta đã từng chứng kiến … Đọc tiếp  Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín, hue (TT)