Home | NPĐ An Dưỡng | Chương trình sinh hoạt | Niệm Phật Đường Cực Lạc : Chương trình sinh hoạt

Niệm Phật Đường Cực Lạc : Chương trình sinh hoạt

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Chương trình sinh hoạt tại Niệm Phật Đường Cực Lạc

 

I- Hàng Ngày

A - Mỗi ngày từ thứ hai đến chủ nhật (Phật tử nội trú) :

 • 05:00 - 05:30 am : Thức chúng;
 • 05:30 - 06:00 am : Thể dục khí công;
 • 06:00 - 07:00 am : Công phu sáng (Tụng kinh Di Đà và Lễ Di Đà sám);
 • 07:00 - 08:00 am : Điểm tâm;
 • 08:00 - 11:30 am : Niệm Phật: (Tịnh tọa, kinh hành và Lễ Phật);
 • 11:30 - 12:30 pm : Quá đường, Kinh Hành, Niệm Phật;
 • 12:30 - 02:00 pm : Chỉ tịnh;
 • 02:00 - 05:00 pm : Niệm Phật (Tịnh tọa, kinh hành và Lễ Phật);
 • 05:00 - 06:00 pm : Dược thực;
 • 06:00 - 07:00 pm : Vệ Sinh Cá Nhân;
 • 07:00 - 08:00 pm : Công phu chiều (Tụng kinh Di Đà và Lễ Di Đà sám);
 • 08:00 - 09:00 pm (thứ hai, thứ tư, thứ sáu) : Vấn đáp, giảng Phật pháp;
 • 09:00 pm : Chỉ tịnh.

B- Mỗi chủ nhật (Phật tử ngoại trú, Chánh điện 1)

 • 09:00 - 11:30 am : Giảng pháp, cầu An, cầu Siêu, cúng linh, v.v... ;
 • 11:30 - 12:30 pm : Quá đường, Kinh hành, Niệm Phật;
 • 12:30 - 02:00 pm : Chỉ tịnh;
 • 02:00 - 05:00 pm : Niệm Phật (Tịnh tọa, kinh hành và Lễ Phật);
 • 05:00 - 06:00 pm : Dược thực;
 • 06:00 - 07:00 pm : Vệ sinh cá nhân;
 • 07:00 - 08:00 pm : Công phu chiều (Tụng kinh Di Đà và Lễ Di Đà sám);
 • 08:00 - 09:00 pm : Vấn đáp, giảng Phật pháp;
 • 09:00 pm : Chỉ tịnh.


II- Hàng tuần

Hàng tuần mỗi chủ nhật cuối tháng, công phu niệm Phật 24/24h.


III- Hàng tháng

 • Chủ nhật giữa tháng truyền thọ Bát Quan Trai 24 giờ bắt đầu từ 09am, có giảng sư các nơi quang lâm về đây thuyết giảng pháp.
 • Chủ nhật tuần giữa tháng (sau khi truyền giới Bát Quan Trai), 10am khai khóa Phật thất 7 ngày, chuyên tu Niệm Phật Vãng sanh, ăn ở hoàn toàn miễn phí, do Đại đức Thích Minh Tuệ hướng dẫn.


IV- Năm 2015

A- Bát Quan Trai :

 • Lần thứ 1 chủ nhật 25/10 (10 am) đến thứ hai 26/10 (10 am);
 • Lần thứ 2 chủ nhật 20/12 (09 am) đến thứ hai 21/12 (09 am).

B- Phật Thất :

 • Khóa 9 Phật thất từ thứ hai 26/10 (10 am) đến thứ hai 2/11 (10 am);
 • Khóa 10 Phật thất từ chủ nhật 20/12 (10 am) đến chủ nhật 27/12 (06 pm).

C- Đại lễ :

 • Chủ nhật 25/10 Lễ An Vị Phật 09 am;
 • Chủ nhật 27/12 Lễ Vía Di Đà 07 pm.

 

V- Năm 2016

A- Bát Quan Trai :

 • Lần thứ 3 chủ nhật 17/1 (09 am) đến thứ hai 18/1 (09 am);
 • Lần thứ 4 chủ nhật 14/2 (09 am) đến thứ hai 15/2 (09 am);
 • Lần thứ 5 chủ nhật 13/3 (09 am) đến thứ hai 14/3 (09 am);
 • Lần thứ 6 chủ nhật 17/4 (09 am) đến thứ hai 18/4 (09 am);
 • Lần thứ 7 chủ nhật 8/5 (09 am) đến thứ hai 9/5 (09 am);
 • Lần thứ 8 chủ nhật 12/6 (09 am) đến thứ hai 13/6 (09 am);
 • Lần thứ 9 chủ nhật 17/7 (09 am) đến thứ hai 18/7 (09 am);
 • Lần thứ 10 chủ nhật 14/8 (09 am) đến thứ hai 15/8 (09 am);
 • Lần thứ 11 chủ nhật 18/9 (09 am) đến thứ hai 19/9 (09 am);
 • Lần thứ 12 chủ nhật 16/10 (09 am) đến thứ hai 17/10 (09 am);
 • Lần thứ 13 chủ nhật 13/11 (09 am) đến thứ hai 14/11 (09 am);
 • Lần thứ 14 chủ nhật 18/12 (09 am) đến thứ hai 19/12 (09 am).

B- Phật Thất :

 • Khóa 11 Phật thất từ chủ nhật 17/1 (10 am) đến chủ nhật 24/1 (06 pm);
 • Khóa 12 Phật thất từ chủ nhật 14/2 (10 am) đến chủ nhật 21/2 (06 pm);
 • Khóa 13 Phật thất từ chủ nhật 13/3 (10 am) đến chủ nhật 20/3 (06 pm);
 • Khóa 14 Phật thất từ chủ nhật 17/4 (10 am) đến chủ nhật 24/4 (06 pm);
 • Khóa 15 Phật thất từ chủ nhật 8/5 (10 am) đến chủ nhật 15/5 (06 pm);
 • Khóa 16 Phật thất từ chủ nhật 12/6 (10 am) đến chủ nhật 19/6 (06 pm);
 • Khóa 17 Phật thất từ chủ nhật 17/7 (10 am) đến chủ nhật 24/7 (06 pm);
 • Khóa 18 Phật thất từ chủ nhật 14/8 (10 am) đến chủ nhật 21/8 (06 pm);
 • Khóa 19 Phật thất từ chủ nhật 18/9 (10 am) đến chủ nhật 25/9 (06 pm);
 • Khóa 20 Phật thất từ chủ nhật 16/10 (10 am) đến chủ nhật 23/10 (06 pm);
 • Khóa 21 Phật thất từ chủ nhật 13/11 (10 am) đến chủ nhật 20/11 (06 pm);
 • Khóa 22 Phật thất từ chủ nhật 18/12 (10 am) đến chủ nhật 25/12 (06 pm).

C- Đại Lễ :

 • Chủ nhật 7/2, Ngày 29 Tết, Hồng danh sám hối, đón giao thừa, Mừng Xuân Di Lặc;
 • Thứ hai 8/2 Mùng 1 Tết (Viếng NPĐ, lễ Phật hái lộc đầu năm);
 • Thứ ba 9/2 Mùng 2 Tết (Viếng NPĐ, lễ Phật hái lộc đầu năm);
 • Thứ tư 10/2 Mùng 3 Tết (Viếng NPĐ, lễ Phật hái lộc đầu năm);
 • Chủ nhật 15/5 Lễ Phật Đản;
 • Chủ nhật 21/8 Lễ Vu Lan.

Thành kính mời chư Phật tử gần, xa tham dự đầy đủ.

Trân trọng kính chào,

Ngày 8 tháng 10 năm 2015

Trụ Trì

Tỳ kheo Thích Minh Tuệ.

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg • email Email quý vị giới thiệu bài này
 • print Bản dành để in ra
 • Plain text Text