Home | Pháp âm | Phật Thất - Thích Minh Tuệ | Khóa 1 Phật Thất (03/2010) | Khóa 1 Phật Thất (03/2010) : "Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh" - ÐÐ. Thích Minh Tuệ

Khóa 1 Phật Thất (03/2010) : "Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh" - ÐÐ. Thích Minh Tuệ

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Giảng pháp : "Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh" - 12 bài giảng

Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh

Khóa 1 Phật Thất
(Từ ngày 20/03/2010 đến ngày 26/03/2010 tại chùa Tịnh Luật - Texas)

Ðề tài : Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh

Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

Dai Duc Thich minh tue - Kinh giang MP3

Pháp Âm

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.


Download
Ðể download, xin nhấp chuột phải, sau đó bấm vào "save target as"
Bài 1 : Download
Bài 2 : Download
Bài 3 : Download
Bài 4 : Download
Bài 5 : Download
Bài 6 : Download
Bài 7 : Download
Bài 8 : Download
Bài 9 : Download
Bài 10 : Download
Bài 11 : Download
Bài 12 : Download
Bài 13 : Download
Bài 14 : Download

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg


  • email Email quý vị giới thiệu bài này
  • print Bản dành để in ra
  • Plain text Text
Image Gallery