Home | Phật Thất | Khóa 1 Phật Thất (03/2010) - ÐÐ. Thích Minh Tuệ | Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh - Bài 8

Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh - Bài 8

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh

Khóa 1 Phật Thất (Từ ngày 20/03/2010 đến ngày 26/03/2010, tại chùa Tịnh Luật - Texas)
Ðề tài : Niệm Phật đạt Niệm Lực Tương Tục, Bảo Ðảm Vãng Sanh
Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

Bài 8

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

  • email Email quý vị giới thiệu bài này
  • print Bản dành để in ra
  • Plain text Text
Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg