Khóa 3 Phật Thất - Bài 1

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Khóa 3 Phật Thất tại chùa Tịnh Luật - Texas
(từ ngày 21/05/2012 đến ngày 27/05/2012)

Do Ðại Ðức Thích Minh Tuệ hướng dẫn

Bài 1


Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

  • email Email quý vị giới thiệu bài này
  • print Bản dành để in ra
  • Plain text Text
Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg