Phật Thất khóa 37

Thơ Mời

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính gởi quý liên hữu

Chư Tổ Tịnh độ nói: "Người niệm Phật nhiều như bông xoài trứng cá, mà người được vãng sanh ít như sừng lân". Tại sao vậy ? Vì niệm Phật không đúng cách.

Do vậy, dù mới tạo dựng còn thiếu nhiều tiện nghi vật chất, NPD An Dưỡng chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức Phật thất vào Chủ Nhật tuần giữa mỗi tháng, hầu giúp cho quý liên hữu niệm Phật nhập tâm, đạt Bất Niệm Tự Niệm để được bảo đảm vãng sanh Cực Lạc, một đời thành Phật cứu độ chúng sanh theo đúng chí nguyện.

Khóa 37 Phật thất, tu học 7 ngày do thầy Thích Minh Tuệ hướng dẫn, sẽ được bắt đầu lúc 09:00 am Chủ Nhật, ngày 15 tháng 4 năm 2018 và kết thúc lúc 09:00 am Chủ Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018.

Ăn, ở hoàn toàn miễn phí.

Địa điểm ghi danh: Thầy Minh Tuệ, ĐT Di Động: (832) 918-5939.

Quý liên hữu cư ngụ ngoài Tiểu Bang Texas, sẽ được Phật tử đón rước từ phi trường về Niệm Phật Đường và đưa từ Niệm Phật Đường ra tận phi trường, nếu được thông báo trước cho điện thoại số (832) 918-5939, với những chi tiết sau: họ tên, pháp danh, ngày giờ đến, ngày giờ về, tên phi trường, tên hảng bay, số chuyến bay và số điện thoại cầm tay. Để tiện việc đón rước, kính đề nghị quí vị nên chọn phi trường HOBBY.

Mọi chi tiết xin liên lạc về Niệm Phật Đường theo địa chỉ :

NIỆM  PHẬT  ĐƯỜNG  AN DƯỠNG
919 & 927 12th Street
San Leon, TX 77539 USA
Tel : 832 918 5939
Email : anduongtemple@gmail.com
Web : niemphatduonganduong.org

Trân trọng kính mời.

NPD AD, ngày 27 tháng 03 năm 2018

Trụ trì
Tỳ Kheo: Thích Minh Tuệ

Nam Mô A Di Đà Phật

----------------------------------------------------------------------------

Sách "Tâm Thư An Dưỡng"

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

Xin bấm vào nút trên cao, bên trái, để có danh sách các video sách "Tâm Thư An Dưỡng".

----------------------------------------------------------------------------

Sách "Lá Thư Cực lạc"

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Xin bấm vào nút trên cao, bên trái, để có danh sách các video sách "Lá Thư Cực lạc".


Văn khuyên nhàm chán Ta-bà, ưa sanh Tịnh độ

Trích Luận Tịnh Độ

Người dịch: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chơn

Người đọc : Quảng Âm


Sách "Tinh Độ Thực Hành Vấn Đáp"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Sách được đọc online
Người đọc : Minh Huệ

Download
Ðể download, xin nhấp chuột phải, sau đó bấm vào "save target as"

Bài 1 : Download
Bài 2 : Download
Bài 3 : Download
Bài 4 : Download
Bài 5 : Download
Bài 6 : Download
Bài 7 : Download
Bài 8 : Download
Bài 9 : Download
Bài 10 : Download
Bài 11 : Download
Bài 12 : Download

>>> Download tiếp


Sách "Niệm Phật đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Ðảm Vãng Sanh"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách
>>> Sách được đọc onlineTags được dùng nhiều nhất