Home | Tâm thư Tịnh Độ | Câu 403 : Chết sẽ đi về đâu ?

Câu 403 : Chết sẽ đi về đâu ?

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Câu 403 : Chết sẽ đi về đâu ?

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Thầy,

Con người khi chết sẽ đi về đâu và như thế nào, thưa Thầy ? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.

Con thành kính tri ân Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Vạn vật vô thường, biến đổi từng sát na một, thực vật thành trụ hoại không, khóang vật sinh trụ dị diệc, động vật sanh lão bịnh tử. Thực tế con người sanh tử luân hồi trong mười phương là tứ thánh và lục phàm.

1. Lục phàm :

Lục phàm gồm có : Trời, Atu la, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục.

 • Địa ngục.
  Địa ngục là ngục ở dưới đất, cũng có thuyết cho rằng là do tâm của ác nhân chiêu cảm. Dù nghĩ cách nào, ác báo vẫn có, và đều phải thọ nhận hình phạt.
  - Nhân của địa ngục là sân hận.
  - Nhân của địa ngục A Tỳ (vô gián) là ngũ nghịch và báng pháp (phỉ báng Phật pháp).
  Địa ngục được phân loại như sau :
  • Bát Hàn (lạnh) địa ngục.
  • Bát Nhiệt (nóng) địa ngục. Các địa ngục chồng chất lên nhau. Địa ngục thứ tám là A Tỳ (vô gián) địa ngục.
   Mỗi địa ngục trong hai Bát địa ngục nói trên có 16 địa ngục phụ thuộc, nâng tổng số có 156 địa ngục. Tuy nói vậy, nhưng nói đến chiêu cảm thì chúng sanh tạo vô số tội khác nhau thì chiêu cảm vô số hình phạt (địa ngục) khác nhau.
   Trường hợp đặc biệt : Khi thế giới Ta bà này bị hủy diệt, thì tất cả địa ngục đều hủy diệt theo, ngoại trừ địa ngục A Tỳ, tội nhân ở đây sẽ được chuyển sang địa ngục A tỳ của thế giới khác để tiếp tục thọ nhận hình phạt.
   Một ngày ở địa ngục bằng ngàn năm ở Ta Bà, mà thọ mạng địa ngục là hằng ngàn tuổi, nghĩa là thọ phạt ngàn ngàn năm, nên cổ nhân nói địa ngục dễ vào mà khó ra là vậy đó !

 • Ngạ quỷ.
  Tham lam là nhân của ngạ quỷ, chẳng những pháp thế gian không được tham mà pháp xuất thế gian cũng không được tham.
  Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói có 10 thứ nghiệp khiến chúng sanh chịu quá báo ngạ quỷ :
  1. Thân tạo nghiệp ác nhẹ,
  2. Miệng tạo nghiệp ác nhẹ,
  3. Ý tạo nghiệp ác nhẹ,
  4. Khởi nhiều tham muốn,
  5. Khởi tâm ác tham,
  6. Ghen ghét,
  7. Tà kiến,
  8. Luyến tiếc của cải lúc hấp hối,
  9. Chết vì đói,
  10. Chết vì khát.

  Loài ngạ quỷ có hai chổ ở : trong thế giới loài người và trong thế giới ngạ quỷ (dưới cõi Diêm phù đề 500 do tuần). Về tên gọi thì có 36 loài. Đại khái phân làm ba loại chánh :
  1. Vô tài ngạ quỷ (ngạ quỷ không có của cải),
  2. Thiểu tài ngạ quỷ (ngạ quỷ ít của cải),
  3. Đa tài ngạ quỷ (ngạ quỷ nhiều của cải).

  Ngoài ra thế tục gọi trẻ con tham ăn là ngạ quỷ, kẻ tham sắc là sắc ngạ qu ỷ, kẻ giàu có mà keo kiệt là Tài ngạ quỷ.
  Thân ngạ quỷ cao nhứt là một do tuần, còn thấp nhứt bằng đứa trẻ cao 3 tấc.
  Tuổi thọ của ngạ quỷ cao nhất là tám vạn bốn nghìn năm, thấp nhứt thì không nhứt định.

 • Súc sanh
  Nhân của súc sanh là si mê. Không tin Phật pháp, không tin nhân quả. không phân biệt được đúng sai, phải quấy, chánh tà, tà kiến.
  Theo Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ súc sinh tổng cộng có đến 34 ức loại, về tướng mạo, màu sắc, cách ăn uống, sinh sống... đều khác nhau. Căn cứ vào chỗ ở của súc sinh có thể chia làm ba loại ; Bay trên không, đi trên đất và bơi dưới nước. Nếu căn cứ theo ngày đêm thì có thể chia làm ba loại; Loài đi lúc ban ngày, loài đi lúc ban đêm và loài đi cả ngày đêm. Súc sinh có bốn cách sinh : Sinh từ bào thai, từ trong trứng, sinh ở chỗ ẩm ướt và tự nhiên hoá sinh. Còn thọ mệnh của súc sinh thì hoặc một ngày đêm hoặc như Long vương thọ một trung kiếp, mỗi loài mỗi khác nhau.


 • Người
  Nhân làm người là tu ngũ giới và trung phẩm Thập thiện nghiệp. Thọ mệnh con người từ 10 tuổi đến tám vạn bốn ngàn tuổi. Hiện tại tuổi trung bình thọ 75 tuổi.
  Loài người có hai cách sinh : Sinh từ bào thai và tự nhiên hoá sinh.
  Tùy theo túc nghiệp và phước báo của mỗi cá nhân khác nhau nên tình trạng hưởng thụ có nhiều sai khác. Như có nhiều người tiền rừng bạc biển lại có lắm kẻ không cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Có nhiều người lực lưởng khỏe mạnh lại lắm kẻ đau ốm bịnh tật, đui, điếc căm ngọng v.v...

 • A Tu La
  Là một trong sáu đường, là một trong tám bộ chúng, là một trong mười giới.
  Kinh nói mười loại sinh nhân của ATu La như sau :
  1. Thân làm chút ác,
  2. Miệng nói chút ác,
  3. Ý nghĩ chút ác,
  4. Khởi tâm kiêu mạn,
  5. Khởi tâm ngã mạn,
  6. Khởi tâm tăng thượng mạn,
  7. Khởi tâm đại mạn,
  8. Khởi tà tâm mạn,
  9. Khởi tâm mạn mạn,
  10. Quay về các thiện căn.
  Về hình tướng của A Tu La cũng có nhiều thuyết khác nhau, có thuyết bảo chín đầu nghìn mắt, miệng khạc ra lửa, chín trăm chín mươi chín tay, sáu chân. Thân hình to lớn gấp bốn lần núi Tu di v,v...

 • Trời
  Nhân sinh lên cõi Trời là tu đắc thượng phẩm Thập thiện hoặc đắc Tứ thiền bát định.
  Cõi Trời có ba cõi là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới :
  1. Lục Dục giới thiên : Lục Dục giới thiên có : Tứ Thiên Vương, Đao Lợi (Tam Thập am thiên), Dạ Ma, Đâu Suất, Hoá Lạc, Tha Hoá Tự Tại thiên.
  2. Sắc giới thiên : Sắc giới thiên được chia làm Tứ thiền thiên gồm 17 tầng trời :
  • Sơ thiền thiên có 3 tầng Trời,
  • Nhị thiền thiên có 3 tầng Trời,
  • Tam thiền thiên có 3 tầng Trời,
  • Tứ thền thiên có 8 tầng Trời.
  3. Vô sắc giới thiên : Vô sắc giới thiên do Tứ vô sắc thiên hình thành, đó là : Không vô biên xứ thiên, Thức vô biên xứ thiên,Vô sở hữu xứ thiên và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên.

2. Tứ Thánh :

Tứ Thánh đó là : Thanh Văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật.

A Di Đà Phật.

Thích Minh Tuệ

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg • email Email quý vị giới thiệu bài này
 • print Bản dành để in ra
 • Plain text Text