Home | Tâm thư Tịnh Độ | Câu 405. Trang nghiêm cõi Phật

Câu 405. Trang nghiêm cõi Phật

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Câu 405 : Trang nghiêm cõi Phật

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Thầy,

Kinh Kim Cang nói : "Trang nghiêm cõi Phật chẳng phải là trang nghiêm, bèn gọi là trang nghiêm", sao nói lạ vậy thưa Thầy ?

Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy,

Con thành kính tri ân Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1. Kinh Kim Cang nói : "Trang nghiêm cõi Phật chẳng phải là trang nghiêm, bèn gọi là trang nghiêm". Trong kinh Kim Cang, những câu giống như vậy rất nhiều. Kinh ấy từ đầu tới cuối tuân theo cách nói chẳng để lại dấu vết. Nói xong, ngay lập tức phủ định, lại phủ định của phủ định, dùng cách thức ấy để trình bày nghĩa chân thật, hòng tỏ lộ chân nghĩa.

2. Bồ Tát tuy tu hành trang nghiêm Tịnh Độ, nhưng nếu thật sự hữu ý trang nghiêm thì sai mất rồi! Vì thế, Bồ Tát tu hành là "hành mà vô hành, làm mà không làm, không làm mà làm". Đối với phàm phu chúng ta mà nói, dường như Bồ Tát thật sự có tạo tác, thật sự có trang nghiêm, nhưng trong tâm Bồ Tát chẳng chấp tướng ấy, bốn tướng đều là không, đấy mới là trang nghiêm thật sự, nên nói : "Tắc phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm" (Chẳng phải là trang nghiêm, nên mới gọi là trang nghiêm).

3. Chúng ta phải biết ý nghĩa thật sự của ba câu này ở đâu. "Trang nghiêm Phật độ" là Tướng; "tắc phi trang nghiêm" là nói về Tánh, và cũng là Thể. "Thị danh trang nghiêm" là nói tới tác dụng, Thể - Tướng - Dụng. Tướng có hay không ? Có, nhưng Thể thì chẳng có! Nếu phối hợp với Tam Đế để nói, "trang nghiêm Phật độ" là Tục Đế, "tắc phi trang nghiêm" là Chân Đế, "thị danh trang nghiêm" là Trung Đế. Tam Đế như tông Thiên Thai đã nói chính là Thể, Tướng, Dụng, quý vị quan sát từ góc độ nào ? Nhưng quý vị phải biết Thể, Tướng, Dụng là một mà ba, tuy ba mà một. Nó là một chuyện, một chuyện được nhìn từ ba góc độ, quý vị mới có thể thấy chân tướng của sự việc rõ ràng, mới chẳng mê hoặc.

A Di Đà Phật.

Thích Minh Tuệ

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg


  • email Email quý vị giới thiệu bài này
  • print Bản dành để in ra
  • Plain text Text