Home | Tâm thư Tịnh Độ | Câu 417. Tu Bồ Tát hạnh

Câu 417. Tu Bồ Tát hạnh

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Câu 417 : Tu Bồ Tát hạnh

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Thầy,

Thưa Thầy có một vị Thầy lớn nói :"muốn được vãng sanh Tịnh độ bắt buộc phải tu và thành tựu Bồ tát hạnh. Vì sao ? Vì nhân nào quả nấy. Vãng sanh liền là Bồ tát (quả) thì khi tu, là tạo nhân, nhân viên thì quả mới mãn. Nhân không thành thì quả làm sao tựu đươc chứ ?". Như vậy có đúng không, thưa Thầy ? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng được rõ.

Chúng con thành kính tri ân Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1. Đúng với vị Thầy đó, nhưng không đúng với mọi người. Vì sao ? Vì mỗi người có trí tuệ, sở đắc, lập luận lý giải theo tông phái của riêng mình, nên không giống nhau. Ví người mang lăng kính màu đỏ sẽ thấy vật màu đỏ, người đeo lăng kính màu xanh sẽ thấy vật ấy màu xanh v.v...

2. Vãng sanh liền thành Bồ tát không phải do công năng công phu của hành nhân mà là do sức gia trì của Phật A Di Đà.

3. Chánh nhân vãng sanh là xưng danh. không phải là Bồ tát hạnh. Tuy nhiên xưng danh là hành Bồ tát hạnh rồi đấy, vì Liên tông cữu tổ Ngẫu Ích đại sư nói : "lục tự Di Đà bao gồm các hạnh".

4. Hành nhân Tịnh độ hành trì đúng những gì ngũ kinh Tịnh độ chỉ dạy. Ngoài ra xin để ngoài tai. Xin lưu ý : Trong 13 vị tổ Tịnh độ chỉ có Nhị tổ đại sư Thiện Đạo là được chính thống truyền thừa (thuần Tịnh) còn 12 vị tổ còn lại không phải như vậy. Do vậy những lời dạy của quí Ngài bị ảnh hưởng bởi lỷ giải của tông phái khác như Thiền, Mật, Thiên Thai, Hiền Thủ...(không chính xác là Tịnh độ, không thuần là Tịnh độ). Do vậy quí vị y cứ lời chỉ dạy của Nhị tổ đại sư Thiện Đạo mà hành trì là đúng nhứt.

5. Trong sách "Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập" (Pháp Nhiên Thượng nhơn, Phẩm 2, hai hạnh), Liên tông Nhị tổ đại sư Thiện Đạo nói : "Tạp tu ngàn người tu may ra có vài ngưòi vãng sanh, còn chuyên tu, trăm người tu trăm người vãng sanh, ngàn người tu ngàn người vãng sanh". Chuyên tu là chuyên hành Chánh định nghiệp rặt ròng niệm Phật không có hành gì khác.

6. Vậy thì chúng ta hãy miên mật thật thà niệm Phật, đạt Bất Niệm Tự Niệm bảo đảm vãng sanh, một đời này thành Phật độ chúng sanh. Hạnh phúc vô cùng !!!

A Di Đà Phật.

Thích Minh Tuệ

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg  • email Email quý vị giới thiệu bài này
  • print Bản dành để in ra
  • Plain text Text