Home | Tâm thư Tịnh Độ | Câu 421. Thuần thục

Câu 421. Thuần thục

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Câu 421 : Thuần thục

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Thầy,

Chư tổ dạy : "Hành nhân Tịnh Độ niệm Phật phải niệm cho thuần thục". Vậy thuần thục là như thế nào, làm sao được và lợi ích ra sao, thưa Thầy ? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con.

Con thành kính tri ân Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1.Thuần thục

Thuần là chẳng tạp, rặt ròng một thứ; thục là chín muồi.
Niệm thuần thục tức là trong hết thảy chỗ, hết thảy lúc, ngày đêm mười hai thời 24/24 giờ, tiếng Phật hiệu thường khởi lên, chẳng để quên mất.

2. Làm sao được thuần thục ?

Muốn được thuần thục phải chuyên tu.

Nhị tổ Thiện Đạo đại sư dạy : "Chuyên tu Chánh định nghiệp có nghĩa là duy nhứt, rặt ròng một câu Phật hiệu (A Di Đà Phật) niệm đến cùng, không có đọc tụng kinh, trì chú gì khác cả".

Nên nhớ Giác Minh Diệu Hạnh Bồ tát nói : "Điều tối kỵ của hành nhân tịnh độ là xen tạp".

Đúng như Kinh Lăng Nghiêm dạy :" Tịnh niệm nối tiếp", nếu để xen tạp là bị gián đoạn có nghĩa là Tịnh niệm không nối tiếp.

Hoà thượng Thiền Tâm nói : "Nên biết lúc hành giả khởi niệm, thì mỗi câu Phật hiệu (hạt giống, chủng tử) đều đi sâu sâu vào Tạng thức. Khi sức dồn chứa, huân tập (hạt giống, chủng tử) đã nhiều, tức câu Phật hiệu từ nơi Tạng thức tự phát hiện ra trong khi thức hoặc lúc ngủ. Đây gọi là cảnh giới "Không niệm tự niệm"" (sách "Niệm Phật Thập Yếu" của Hoà thượng Thiền Tâm, trang 246 hoặc 254).

Liên Tông Bát Tổ Liên Trì đại sư nói : "Bí quyết niệm Phật là niệm nhiều". Niệm nhiều ở đây phải hiểu là nhiều câu và nhiều thời gian.

Ứng dụng lời dạy trên của Thầy Tổ, chúng tôi chủ trương mỗi vị tham dự Phật thất tại đây đều được trang bị một máy niệm Phật. Máy niệm bằng giọng của chính mình, có 2 Files :

 • File Niệm Phật chậm, áp dụng trong thời khóa công phu. Máy niệm một câu (bằng giọng của chính mình) xong nó ngưng, để mình niệm một câu (niệm mặc trì, kim cang trì, cao thanh trì hay ý trì tùy ý mình chọn lựa và thay đổi luôn) xong mình ngưng, lắng lòng nghe máy niệm câu kế tiếp, xong máy ngưng để mình niệm một câu nữa... Cứ như vậy luân phiên niệm mãi cho đến khi mãn khó tu.
 • File Niệm Phật nhanh là máy niệm cũng bằng giọng của chính mình, niệm liên tục không ngùng nghỉ, không có kẻ hở. Mình không cần phải niệm theo. Mặc để nó tự niệm, mình tự do làm mọi việc khác theo ý của mình. Trường hợp này gọi là tán tâm niệm Phật.
  Hoà thượng Thiền Tâm nói : "Tán tâm rồi sẽ vào định tâm" Nghĩa là dù tán tâm chủng tử Phật vẫn được huân tập vào Tạng thức. Do vậy, File nhanh này được mở nghe suốt thời gian ngủ. Máy niệm Phật này được xử dụng 24/24 giờ.

Máy niệm Phật này là phương tiện thiện xảo, công cụ trợ lý đắc lực cho hành giả :

 • công phu được thời gian lâu dài, không mệt mỏi (File niệm Phật chậm) vì máy niệm một câu, mình niệm một câu, có thời gian nghỉ, không mệt,
 • trong lúc bận rộn làm mọi việc sinh hoạt hằng ngày, vẫn có thể huận tập Phật hiệu vào Tạng thức bằng File niệm Phật nhanh,
 • nghe được tiếng niệm Phật 24/24 giờ, nhờ File niệm Phật nhanh mở thường xuyên 24/24 (ngay cả khi ngủ),
 • dễ nhập tâm, vì niệm bằng giọng của chính của mình, và đáp ứng đúng bí quyết của Hoà thượng Thiền Tâm và Liên Tông Bát Tổ Liên Trì đại sư là niệm nhiều, huân tập được nhiều chủng tử vào Tạng thức.

Phải biết tận dụng 24/24 giờ, đúng cách máy niệm Phật. File niệm Phật chậm dùng trong thời khóa công phu, ngoài thời khóa công phu nên dùng File niệm Phật nhanh. Dây nghe chỉ nhét vào lỗ tai khi ngồi với đại chúng, ngoài ra nên gát trên vành lỗ tai, vì nhét vào lỗ tai thời gian dài không tốt cho màn nhĩ. Khi ngủ không dùng dây nghe mà nghe bằng máy hát mp3, loại phát tiếng lớn như là máy hát hiệu T 508, IBastek....

A Di Đà Phật.

Thích Minh Tuệ

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg • email Email quý vị giới thiệu bài này
 • print Bản dành để in ra
 • Plain text Text