Home | Tâm thư Tịnh Độ | 66. Nhập tâm, Bất Niệm Tự Niệm

66. Nhập tâm, Bất Niệm Tự Niệm

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Nhập tâm, Bất Niệm Tự Niệm

Phật Tử hỏi :

Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy,

Con đủ duyên được xem đĩa DVD Niệm Phật vãng sanh Khóa 5 Phật thất do Thầy hướng dẫn tại chùa Tịnh Luật vào tháng 7 năm 2013, và đọc sách Niệm Phật từ Nhập tâm đến Bất Niệm Tự Niệm của Thầy Nhuận Nghi ở Việt Nam, nên con được biết Thầy Nhuận Nghi tham dự khóa 5 Phật thất, chỉ công phu ngay ngày đầu Thầy đã Nhập tâm. Sau khóa Phật thất, Thầy về Tu viện Tịnh Luật nhập thất tiếp, hành trì một tuần lể Thầy đạt Bất Niệm Tự Niệm. Con rất phấn khởi trước sự thành công rực rở này, đây là niềm khích lệ củng cố niềm tin niệm Phật vãng sanh của con.

Con rất muốn tham dự khóa Phật thất tới, ngặt tuổi già sức yếu, lại thêm bịnh hoạn, đường xá xa xôi, đi máy bay rất khó khăn, nên rất tiếc con không tham dự được. Nhưng con sẽ cố gắng, nhứt định có ngày con sẽ về gặp Thầy.

Để chúng con học tập gương tốt này, kính xin thầy nói cho chúng con rõ bí huyết của sự thành công nói trên, bao nhiêu người được như vậy ? Đồng thời, kính xin Thầy từ bi chỉ dạy chúng con cách hành trì của những Phật tử tham dự Phật thất do Thầy hướng dẫn, để chúng con công phu được đắc lực hơn.

Con thành kính tri ân Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Cám ơn liên hữu có câu hỏi rất hay. Tôi sẽ tuần tự góp ý sau đây :

1- Những Yếu tố (bí quyết) phải có để đưa đến thành công :

 • Tín tâm cao;
 • Căn cơ bén nhạy;
 • Thành tích tu tập nhiều (tích lũy nhiều đời nhiều kiếp-đốn ngộ qua quá trình tiệm tu- nước trong lu sắp đầy);
 • Quyết tâm cao;
 • Buông xả vạn duyên (hạnh khởi giãi tuyệt,....);
 • Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và Thời khóa tu học;
 • Tuân hành đúng đắn những chỉ bảo của hướng dẫn viên;
 • Không mong cầu, (mong cầu là vọng tưởng).


2- Thành tích tu tập 

 • Tổng quát :
  • Hiện đã có trên 200 vị nhập tâm, phần đông là cư sĩ, nữ nhiều hơn nam. Trong số này có 5 Tăng, 15 Ni. Trú xứ tại 23 Tiểu Bang thuộc Liên Bang Hoa Kỳ và các nước Canada, Hòa Lan, Bỉ và Việt Nam.
  • Hành giả đạt Bất Niệm Tự Niệm khá đông (kiểm tra chưa hết nên không có số chính xác)
 • Cá biệt :
  • Hành giả nhập Phật thất công phu 1 ngày được nhập tâm : 1 Thầy;
  • Hành giả nhập Phật thất công phu 2 ngày được nhập tâm : 2 Thầy, 2 Sư cô, 5 Phật tử;
  • Hành giả nhập Phật thất công phu từ 3 ngày đến 5 ngày được nhập tâm : 50 Phật tử;
  • Hành giả nhập Phật thất công phu từ 1 tuần lể trở lên được nhập tâm : 153 vị


3- Phương cách hành trì

 a) Tất cả mọi người :

 • tịnh khẩu theo qui định của hướng dẫn viên,
 • không được xử dụng điện thoại,
 • không được tiếp xúc với người ngoài Phật thất,
 • không được ra ngoài khuôn viên của chùa.


 b) Niệm Phật

 • Niệm Phật ròng rả suốt 7 ngày đêm, không tụng kinh (tụng kinh dành cho Giáo hạ, những vị tạp tu, không tu nhập tâm và kẻ sơ cơ). Không nghe giảng pháp vì nghe giảng pháp và tụng kinh thì niệm Phật bị xen tạp và gián đoạn (đây là điều tối kỵ). Chỉ nghe giải đáp thắc mắc và chướng ngại trong việc niệm Phật, khi cần.

  Vã lại Cổ đức nói : Một ngàn câu kinh không bằng một câu chú. Ngài Lý Bĩnh Nam thầy của Pháp sư Tịnh Không nói : Sáu chữ hồng danh của Phật Di Đà là Vua trong các chú, niệm hồng danh này thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác. (Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyễn Tập trang 48). Như vậy niệm danh hiệu Phật A Di Đà thù thắng hơn tụng kinh quá nhiều phải không ?  Thế thì dùng thì giờ tụng kinh để niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc, thành Phật cứu độ chúng sanh là thượng sách.

 • Niệm Phật rành rẽ, rõ ràng (không trại giọng, không lộn lạo), tâm tiếng khắn nhau, tiếng ở đâu tâm ở đó. Tâm tiếng phải là một (phóng tâm là điều tối kỵ);

 • Không được niệm ra tiếng (làm động tâm bạn đạo). Phải niệm thầm theo máy, máy niệm với giọng và tiếng của chính mình. Đạo tràng hàng trăm người, có ngưới niệm 4 chữ, có người niệm 6 chữ, có người niệm A Di..., có người niệm A Mi..., nếu chọn tất cả cùng niệm ra tiếng chung 1 loại, thí dụ: niệm A Di Đà Phật, thì những vị thường ngày niệm 3 loại còn lại như  Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật sẽ không hài lòng, tâm bất như ý (phiền não), họ niệm gượng gạo, như vậy niệm hoài, niệm mãi mà không nhập tâm là phải rồi !!!

 • Niệm kim cang trì, mặc trì hay ý trì, ý trì là tốt nhứt. Nhưng ý trì không thể niệm lâu, khi mỏi mệt thì thay mặc trì hoặc kim cang trì.
  Ba cách này phải được khéo léo, uyển chuyển luân phiên thay đổi nhau, cốt sao niệm được liên tục.

 • Ý trì có những điểm lợi sau đây :
  • bắt ý niệm Phật thì ý không thể làm việc gì khác (tâm vô nhị dụng) do đó dứt bặt vọng niệm vọng tưởng.(tu chỉ của Thiền Tông).
  • ý thức làm chủ 5 thức còn lại, vì vậy nhiếp được ý thức rồi thì dễ dàng nhiếp 5 thức kia (nhiếp trọn sáu căn).
  • lắng lòng nghe tiếng niệm của ý,  là quay cái nghe lại để nghe Phật hiệu (phản văn văn Phật hiệu). Nghe bằng tánh nghe, không nghe bằng nhĩ căn nhĩ thức, nhà thiền gọi là xả thức dụng căn, cũng là lối tu nhĩ căn viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây cũng là bước đầu của việc chuyển ý thức thành Diệu Quan Sát Trí.
  • không dùng chuổi vì lần chuổi thân động mà thân động thì tâm không an, khó nhập tâm (chuổi chỉ tốt cho người mới tập niệm Phật (sơ cơ) và người không tu nhập tâm).
  • không dùng chuông mỏ vì tự mình xử dụng thì thân động, tâm không an. Người khác gỏ, tai mình lắng nghe thì là phan duyên, phân tâm, khó nhập tâm (chuông mỏ chỉ tốt cho người mới tập niệm Phật (sơ cơ), và người không tu nhập tâm). Vã lại mục đích chuông, mỏ là giúp cho đại chúng niệm Phật ra tiếng, niệm nhịp nhàn đồng loạt với nhau, không kẻ niệm trước người niệm sau. Đằng này mình niệm thầm thì chuông mỏ mất tác dụng rồi, phải không ?


 c) Tịnh tọa niệm Phật

 • Ngồi đúng tư thế kiết già hay bán già là tốt nhứt, trói thân, dùng thân điều tâm. Bằng như bị bịnh hoạn thì ngồi trên ghế một cách chỉnh tề cũng được. Đây là nhiếp thân căn;

 • Khi bị tê chân thì xả (lên ghế ngồi) chứ chân bị tê nhức, tâm tán loạn là phạm điều tối kỵ. Chớ ép xác một cách vô ích;

 • Xử dụng máy niệm Phật, File niệm Phật chậm. Máy niệm một câu (hay một nhóm 3, 4 câu tùy sở thích), mình niệm một câu, hai câu máy niệm và mình niệm phải khắn khít nhau, không có kẻ hở, (kẻ hở là dịp vọng niệm phát khởi). Trong lúc máy niệm, mình lắng lòng nghe, nghe xong mình niệm; rồi máy niệm, mình tiếp tục lắng lòng nghe, nghe xong mình niệm; rồi máy niệm, mình tiếp tục lắng lòng nghe,... .Như vậy là nhiếp được hai căn, nhạy bén khó nhiếp nhứt là ý căn và nhĩ căn, đồng thời cũng nhiếp thiệt căn, cộng với đã nhiếp thân căn nói trên, thế là nhiếp được 4 căn rồi đấy ! Chỉ còn 2 căn phải nhiếp đó là nhãn căn và tỷ căn.

 • Không nhắm mắt, nhắm mắt dễ bị hôn trầm, mắt mở ¼ thôi, hạn chế tầm nhìn, hoặc mắt nhìn tượng hay danh hiệu Phật Di Đà. Nhớ ! nhìn tượng Phật để nhiếp nhãn căn chớ không phải quán.

 • Mũi ngữi mùi thơm của nhang để nhiếp tỷ căn.

 • Hành được như vậy là "Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối" đúng lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Lăng Nghiêm.

 • Tiếp tục hành trì như vậy, công phu sáng 5 tiếng, chiều 5 tiếng đồng hồ mà không có vọng niệm chen vào. Ngoài giờ công phu, dùng máy niệm Phật nghe File niệm Phật nhanh suốt ngày đêm, thì 2 ngày sau, nhập tâm như bao liên hữu trước đây đã đạt được.


 d) Lễ Phật Niệm Phật

 • Lễ Phật bằng tâm chí thành chí kính;
 • Lễ chẩm rãi, khoan thai (theo cách lạy của Pháp sư Đạo Chứng càng tốt) theo đúng nhịp điệu tiếng chuông của duy na;
 • Tuy lễ Phật, thân động, nhưng không thể tịnh tọa toàn thời gian đành thay đổi vị thế. Mặt khác, lễ Phật một lạy tội diệt hằng sa và niệm Phật một câu phước đức vô lượng.
 • Vậy thì thân cứ lạy, ý, tai và miệng vẫn nghe máy và niệm Phật liên tục như khi tịnh tọa, thật là thượng sách.


 e) Kinh hành Niệm Phật

 • Vì không thể tịnh tọa và lễ Phật toàn thời gian đành thay đổi vị thế, kinh hành thân động nên hành thời gian ít nhứt. Thân cứ đi, nhưng ý, tai và miệng vẫn nghe máy và niệm Phật liên tục như khi tịnh tọa là tốt rồi.
 • Trong khi đi, hai tay cung kính chấp trước ngực, mắt không được nhìn phải ngó trái, mà nên khép bớt lại và nhìn xuống hoặc nhìn thẳng hình Phật Di Đà đứng ở 4 gốc.
 • Nên nhớ: Kinh hành niệm Phật chứ không phải diễn binh, diễn binh tâm trụ ở bước chân, Kinh hành niệm Phật tâm trụ ở Phật hiệu, ý, tai và miệng vẫn niệm Phật liên tục như khi tịnh tọa.


 g) Vấn đáp

 • Mọi thắc mắc, nghi ngờ, hay khó khăn, trở ngại về hành trì, về sinh hoạt hàng ngày (ăn, ở, ngũ, nghỉ, ...) hãy viết vào giấy đưa Tổ trưởng, tiếp chuyển cho chúng trưởng tập trung xong đưa Ban tổ chức giải quyết.
 • Khi công phu đắc lực có thể có những hiện tượng mới lạ xuất hiện, nếu chưa hiểu rõ sanh thắc mắc, nghi ngờ, lo sợ thì trực tiếp gặp ngay hướng đạo viên để được giải tỏa, chớ tự ôm ấp sẽ chướng ngại đường tu.

A Di Đà Phật

Thêm tin, bài này vào Mạng xã hội của quý vị: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg • email Email quý vị giới thiệu bài này
 • print Bản dành để in ra
 • Plain text Text