Niệm Phật Đường An Dưỡng

Sách “Tâm Thư An Dưỡng”

Tác giả : Thích Minh Tuệ
Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

Xin bấm vào nút trên cao, bên phải, để có danh sách các video sách “Tâm Thư An Dưỡng”.

Sách “Lá Thư Cực lạc”

Tác giả : Thích Minh Tuệ
Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Xin bấm vào nút trên cao, bên phải, để có danh sách các video sách “Lá Thư Cực lạc”.

Văn khuyên nhàm chán Ta-bà, ưa sanh Tịnh độ

Trích Luận Tịnh Độ
Người dịch: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chơn
Người đọc : Quảng Âm

 

Ðọc sách “Lá Thư An Dưỡng”

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quý liên hữu,

Có rất nhiều liên hữu muốn tìm hiểu thêm về phương cách hành trì sao cho mau thành tựu Tịnh nghiệp, nhưng không có thời gian đọc sách, chỉ có thể nghe khi thuận tiện. Do vậy, chúng tôi có ý định thực hiện bảng “đọc” (MP3) sách “Lá Thư An Dưỡng” hầu giúp quý liên hữu nói trên, sớm đạt thành sở nguyện.

Vậy, quý vị nào phát tâm hành Pháp thí, tự nguyện giúp chúng tôi đọc quyển sách này, kính xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email : contact@niemphatduonganduong.org

Thành kính tán thán công đức vô lượng của quý vị.

Kính thư,

Nam Mô A Di Đà Phật.

—————————————————

Tin Làm Máy Niệm Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Thầy Minh Tuệ phát tâm cúng dường và làm máy niệm Phật cho những liên hữu tham dự khóa Phật thất tại Niệm Phật Đường An Dưỡng ở Texas (Hoa Kỳ).

Vậy liên hữu nào muốn có máy niệm Phật bằng giọng của chính mình để hành trì pháp “Niệm Phật theo máy” trước hoặc ngay sau khi khai mạc khóa Phật thất, (Pháp niệm Phật này được đề cập trong câu đáp 31 Phần Thực Hành trong sách “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp”), hãy liên lạc với thầy Minh Tuệ ở số điện thoại: 832 918 5939.

Thành kính cám ơn quý vị.
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Niệm Phật Đường An Dưỡng
13932 Smitherman rd
Houston, TX 77044, USA
Tel: 832 918 5939