Đời Mạt Pháp Chỉ Nên Gởi Tâm Nơi Tịnh Nghiệp

Đời Mạt Pháp Chỉ Nên Gởi Tâm Nơi Tịnh Nghiệp Thì Mầm Huệ Mới Nảy Nở Giống Đạo Mới Thành Thục Kinh dạy: “Tu hành một ngày một đêm trong thế giới Sa Bà hơn hẳn tu Thập Thiện trăm năm trong cõi Cực Lạc.” Ðó là vì khó lòng tấn tu trong cõi này, … Đọc tiếp Đời Mạt Pháp Chỉ Nên Gởi Tâm Nơi Tịnh Nghiệp

Thân Mang Bệnh Lạ Do Ưa Thích Ăn Thịt

Tôi tên Trương Nghĩa, nhà tại thành phố Thiên Tân, năm nay 24 tuổi. Vào năm 19 tuổi, tôi bị bệnh nặng, mới đầu hai chân mất cảm giác, đi đứng khó khăn, tối đó bệnh tình phát nặng, xương hông, xương khớp đau không chịu nổi hai chân không thể cử động, hễ bóp … Đọc tiếp Thân Mang Bệnh Lạ Do Ưa Thích Ăn Thịt

Là Người Hiểu Đạo Phải Khuyên Bảo Mọi Người Cùng Tiến

TuTừ bi rộng lớn là môn học Phật đầu tiên, là con đường chính của Bồ tát. Khuyên bảo tiến tu là hạnh chủ yếu làm lợi ích mọi người, là nhân thù thắng của Tịnh nghiệp. Các bậc Hiền trong Liên Xã thời Tấn, đều nguyện sinh về An Dưỡng. Hải chúng khắp mười … Đọc tiếp Là Người Hiểu Đạo Phải Khuyên Bảo Mọi Người Cùng Tiến

Niệm Phật Không Phải Để Cầu Phước Báo Giàu Sang

Người đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp rằng: “Ðể cầu phước báo đời sau”. Những người như thế là nguyện lực đã sai rồi. Ðức Thích Ca sở dĩ lập pháp môn niệm Phật, là vì chúng sinh … Đọc tiếp Niệm Phật Không Phải Để Cầu Phước Báo Giàu Sang

Tại Tân Kiều thuộc thành Hàng Châu, vị tăng Tĩnh Duyên thuộc Tích Thúy Am thích làm lành. Một ngày, trời đổ tuyết lớn, sư đến gõ cửa. Tôi tưởng là sư đến quyên mộ, thưa: “Nhà tôi nghèo hèn, không có sức giúp đỡ!” Sư bảo: “Tôi xin mượn ván in sách Bất Khả … Đọc tiếp

 Đường về Cõi Tịnh

Ngày một lơ là, tự nhiên sẽ tiêm nhiễm những lời dẫn dụ [làm bậy], dần dần trở thành kẻ hạ lưu, phóng túng hoang đàng, không chuyện gì chẳng làm! Hễ vào chốn tà vạy, khó giữ chánh niệm, tự nhiên tâm háo hức, chẳng giữ vững được. Phóng túng khoảnh khắc, hối hận … Đọc tiếp  Đường về Cõi Tịnh

10 Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành – Pháp Sư Tịnh Không

1. Hiếu Dưỡng Cha Mẹ Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là điều kiện quan trọng cơ bản làm người. Chúng ta nghĩ thử ngay cả loài chim muông còn biết báo ân nuôi mớm. Nếu như chúng ta không hiếu dưỡng cha mẹ thì chẳng phải không bằng loài cầm thú hay sao? Cha mẹ là ruộng phước lớn nhất đời này của chúng ta. Công … Đọc tiếp 10 Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành – Pháp Sư Tịnh Không

Niệm Phật Không Phải Để Cầu Phước Báo Giàu Sang

681.Niệm Phật Không Phải Để Cầu Phước Báo Giàu Sang Người đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp rằng: “Ðể cầu phước báo đời sau”. Những người như thế là nguyện lực đã sai rồi. Ðức Thích Ca sở … Đọc tiếp Niệm Phật Không Phải Để Cầu Phước Báo Giàu Sang