Bốn Môn Niệm Phật

213.Bốn Môn Niệm Phật Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm, cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn Niệm Phật ngoài phương pháp Trì Danh, còn có ba pháp khác nhau nữa là: Thật Tướng, Quán Tưởng và Quán Tượng 1That Tướng Niệm Phật, tức là … Đọc tiếp Bốn Môn Niệm Phật

Bỏ tụng chú để niệm Phậ

Guong Sang: 212. Bo tụng chú để niệm Phật Cư sĩ Trương Trân Ngọ thời Dân Quốc, sang Nhật học Y và học Mật Tông. Về sau, ông mắc bệnh thũng, nghiệp cảnh hiện tiền. Lúc bình thường, ông trì chú thấy có linh nghiệm, lúc này trọn không có hiệu quả gì. Ông bèn … Đọc tiếp Bỏ tụng chú để niệm Phậ

Những Mối Nghi Thiệp Lý

211.Những Mối Nghi Thiệp Lý Ngoài ba điểm nghi phổ thông như trên, còn những mối nghi về Tịnh Độ quan thiệp tới đạo lý từ cạn đến sâu. Các điều nghi này rất nhiều, nay chỉ xin nêu ra các chi tiết quan trọng để giải thích, thể theo lối vấn đáp như sau: … Đọc tiếp Những Mối Nghi Thiệp Lý

Những Mối Nghi Thông Thường Về Tịnh Độ

210.Những Mối Nghi Thông Thường Về Tịnh Độ Các điều không tin, lạm dụng và kém nhận thức như trên, còn thuộc về phương diện đứng bên ngoài mà nhìn vào cửa Tịnh Độ. Nơi đây xin đề cập đến những kẻ thật ý muốn tu, hoặc đã nhập môn. Có nhiều người thật tâm … Đọc tiếp Những Mối Nghi Thông Thường Về Tịnh Độ

Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín, huệ —

207 208. Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín, huệ Trong phẩm Cần Tu Kiên Trí của kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thế Tôn răn bảo: “Phải nên kiên trì, không được bỏ mất, không được khởi vọng, tăng giảm kinh pháp, thường nhớ không dứt, nhanh chứng đạo quả.” Chúng ta … Đọc tiếp Bước vào nhà Như Lai bằng hai cửa tín, huệ —

Trợ niệm đắc lực

                           Niem Den Cung Guong Sang: 206; Trợ niệm đắc lực Cư sĩ Dương Liên Hàng thời Dân Quốc, người huyện Dư Diêu tỉnh Triết Giang. Nhà nghèo, làm nghề buôn bán. Nghe lời ông Ðồng Giác Hàng tu Tịnh nghiệp, lâu ngày đối với giáo nghĩa giải ngộ siêu quần. Ông tham … Đọc tiếp Trợ niệm đắc lực

Khi Tắt Hơi Cho Đến Lúc Truy Tiến

 Điều Khẩn Yếu Sau Khi Mãn Phần  703.Khi Tắt Hơi Cho Đến Lúc Truy Tiến Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội di động. Hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ cũng không nên gấp lau rửa, phải đợi qua tám tiếng đồng hồ, hay ít nhứt cũng ba giờ, … Đọc tiếp Khi Tắt Hơi Cho Đến Lúc Truy Tiến