Tông Chỉ Tông Tịnh Độ

Nam Mô A Di Đà Phật                                     7.TÔNG CHỈ TÔNG TỊNH ĐỘ   Tông Tịnh Độ chính là tư tưởng Tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo Chúng tôi mong mọi người đều có quan niệm chính xác đối với ba chữ ‘tông Tịnh Độ’ này. Mọi người đều biết tông Tịnh Độ là một … Đọc tiếp Tông Chỉ Tông Tịnh Độ

Vì Sao Phải Niệm Phật

3.Vì sao phải niệm Phật? —oOo— Vì sao phải niệm Phật? Xét về mặt Phật tha lực thì trong Bốn Mươi Tám  lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nguyện nào cũng đều quy về trì-danh-hiệu Phật nên Đức Phật A Di Đà bảo: “Sau khi tôi thành Phật, chúng sanh trong khắp mười phương nếu niệm danh hiệu của tôi, … Đọc tiếp Vì Sao Phải Niệm Phật