Sách “Lá Thư Cực Lạc”

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Chùa Tịnh Luật ấn tống : tháng 11 năm 2011

Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

> Nghe online

> Xem online

> Download (nhấp chuột phải, sau đó bấm vào “save target as”)

Xin bấm vào nút trên cao, bên phải, để có danh sách các video sách “Lá Thư Cực lạc”.

Viết một bình luận