Sách “Lá Thư Cực Lạc”

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Chùa Tịnh Luật ấn tống : tháng 11 năm 2011

Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

> Nghe online

> Xem online

> Download (nhấp chuột phải, sau đó bấm vào “save target as”)

Xin bấm vào nút trên cao, bên phải, để có danh sách các video sách “Lá Thư Cực lạc”.