Khóa tu Phật Thất – Thơ mời

Nam Mô A Di Đà Phật

Trân trọng thông báo :

Kính gởi quý Thầy, quý Sư cô, cùng quý liên hữu

Chư Tổ Tịnh độ nói: "Người niệm Phật nhiều như bông xoài trứng cá, mà người được vãng sanh thì ít như sừng lân". Tại sao vậy ? Vì niệm Phật không đúng cách. Do vậy, Niệm Phật Đường An Dưỡng chúng tôi dù mới tạo dựng còn thiếu nhiều tiện nghi vật chất, chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức khóa tu Phật thất vào mỗi tháng, hầu giúp cho quý liên hữu niệm Phật nhập tâm, đạt Bất Niệm Tự Niệm để được bảo đảm vãng sanh Cực Lạc, một đời thành Phật cứu độ chúng sanh theo đúng chí nguyện.

Trong suốt thời gian qua Niệm Phật Đường chúng tôi tổ chức khóa tu Phật Thất 7 ngày vào tuần lễ thứ hai mỗi tháng, nhưng chúng tôi nhận thấy như vậy là quá ít, do vậy thầy trụ trì, chư tăng Ni và Phật tử thường trú tại đây, quyết định nhập thất dài hạn chia từng khóa 3 tháng. Khóa 7 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Những khóa kế tiếp sẽ được thông báo sau. Mỗi ngày, tại chánh điện sẽ được thầy trụ trì, chư Tăng Ni và Phật tử thường trú, hướng dẫn tu từ 05 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Vậy trân trọng thông báo và kính mời quý Thầy, Sư cô và Phật tử xa gần hãy phát tâm về đây cộng tu với chúng tôi, bất luận ngày nào trong thời gian 3 tháng nói trên. Niệm Phật Đường còn đang xây cất, chỗ ở có giới hạn. Vậy vị nào muốn về đây cộng tu với chúng tôi, hãy đăng ký trước với thầy trụ trì ở số 832 918 5939 để tiện việc xắp xếp.

Ăn, ở hoàn toàn miễn phí

Quý liên hữu cư ngụ ngoài Tiểu Bang Texas, sẽ được Phật tử đón rước từ phi trường về Niệm Phật Đường và đưa từ Niệm Phật Đường ra tận phi trường, nếu được thông báo trước cho điện thoại số (832) 918-5939, với những chi tiết sau: họ tên, pháp danh, ngày giờ đến, ngày giờ về, tên phi trường, tên hãng bay, số chuyến bay và số điện thoại cầm tay. Quý vị tự ý chọn lựa phi trường George Bush hay Hobby đều được cả.

Thành kính cám ơn và Trân trọng kính mời chư liệt vị

NIỆM  PHẬT  ĐƯỜNG  AN DƯỠNG
13932 Smitherman rd
Houston, TX 77044, USA
Tel : 832 918 5939
Email : anduongtemple@gmail.com
Web : niemphatduonganduong.org

Nam Mô A Di Đà Phật

NPĐAD, ngày 21 tháng 12 năm 2019

Trụ trì Tỳ Kheo: Thích Minh Tuệ

----------------------------------------------------------------------------

Sách "Tâm Thư An Dưỡng"

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

Xin bấm vào nút trên cao, bên trái, để có danh sách các video sách "Tâm Thư An Dưỡng".

----------------------------------------------------------------------------

Sách "Lá Thư Cực lạc"

Tác giả : Thích Minh Tuệ

Người đọc : Quảng Âm
Thực hiện Video : Đạo Tràng Tùy Duyên

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Xin bấm vào nút trên cao, bên trái, để có danh sách các video sách "Lá Thư Cực lạc".


Văn khuyên nhàm chán Ta-bà, ưa sanh Tịnh độ

Trích Luận Tịnh Độ

Người dịch: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chơn

Người đọc : Quảng Âm


Sách "Tinh Độ Thực Hành Vấn Đáp"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách

Sách được đọc online
Người đọc : Minh Huệ

Download
Ðể download, xin nhấp chuột phải, sau đó bấm vào "save target as"

Bài 1 : Download
Bài 2 : Download
Bài 3 : Download
Bài 4 : Download
Bài 5 : Download
Bài 6 : Download
Bài 7 : Download
Bài 8 : Download
Bài 9 : Download
Bài 10 : Download
Bài 11 : Download
Bài 12 : Download

>>> Download tiếp


Sách "Niệm Phật đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Ðảm Vãng Sanh"
Tác giả : Thích Minh Tuệ

>>> Sách dưới dạng PDF, xem online hay download
>>> Ðịa chỉ liên lạc để thỉnh sách
>>> Sách được đọc online


Tags được dùng nhiều nhất