Tan Tam Va Dinh Tam Niem Phat

230.Tán tâm và Định tâm niệm Phật   Hỏi: Con niệm Phật hơn 10 năm rồi, thế mà con chưa nhiếp tâm được, còn vọng tưởng quá nhiều. Như vậy con có được vãng sanh không thưa thầy ? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy, Con thành kính tri ân Thầy.   Đáp : … Đọc tiếp Tan Tam Va Dinh Tam Niem Phat

Van DapTinh Do 23

229.Van DapTinh Do  23 25– Hỏi: Tổ thứ chín Ngẫu Ích đại sư dạy: “Vãng sanh hay không là do có Tín, Nguyện hay không. Còn phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn”. Vậy thì hành giả chỉ có Tín, Nguyện mà không có Hanh thico duoc bao dam vang sanh hay khong? Đáp: … Đọc tiếp Van DapTinh Do 23

DungThan thong tu bay ve Cuc Lac quoc duoc khong ?

226. Dung Than thong co the tu bay ve Cuc Lac quoc duoc khong?  Hỏi: Cổ thi có câu: Thân khinh luyện đắc đồng tiên hạc Cực Lạc hoành hoành nhứt trực phi. Ý nói: Luyện thân nhẹ được đồng tiên hạc, Cực Lạc bay ngang thẳng trở về! Thế thì ta cứ tham thiền, … Đọc tiếp DungThan thong tu bay ve Cuc Lac quoc duoc khong ?