Vấn Đáp 14 Tịnh Độ

  168.Vấn Đáp 14 Tịnh Độ 73- Hỏi: Người tu Tịnh nghiệp tụng Kinh A-di-đà và các Kinh Đại thừa khác được không? Đáp: Nói chung, tụng Kinh Phật, trì các chú ngữ là quý rồi, xét riêng hành giả chuyên tu Tịnh nghiệp thì: – Tụng Kinh A-di-đà là chánh hạnh mà nghiệp phụ. … Đọc tiếp Vấn Đáp 14 Tịnh Độ

Ðoạn tuyệt đồ mặn, vãng sanh Tây Phương

  Gương Sáng:167. Ðoạn tuyệt đồ mặn, vãng sanh Tây Phương Cư sĩ Châu Sở Phong, hiệu Đình Chương đời Minh, người tỉnh Vân Nam. Ông tánh hiền lương, thích niệm Phật, trị gia chẳng kể được, mất; có gì đều chia ngay cho người nghèo khổ hết. Ai khen ông chỉ cười; ai mắng … Đọc tiếp Ðoạn tuyệt đồ mặn, vãng sanh Tây Phương

Ngàn lạy trong khóa tụng hằng ngày

  Guong Sang: 166. Ngàn lạy trong khóa tụng hằng ngày Cư sĩ Vương Nhật Hưu hiệu Hư Trung đời Tống, người huyện Long Thư. Ðược cử vào chức Quốc Học Tấn Sĩ, ông bỏ quan chức chẳng nhận. Ông bác thông kinh sử, nhưng một bữa kia, buông bỏ hết, bảo: – Ðều là … Đọc tiếp Ngàn lạy trong khóa tụng hằng ngày

Làm quan thờ Phật

  Guong Sang: 165 Làm quan thờ Phật   Ông Trương Lan Chử, tự Sư Thành, hiệu Nhất Tây Cư Sĩ đời Thanh, người huyện Quy An ở Hồ Châu. Lúc trẻ, đỗ đạt, đi trấn nhậm những vùng biên cương. Ông làm tuần vũ (tuần phủ) tỉnh Giang Tô, thấy sát nghiệp quá nặng … Đọc tiếp Làm quan thờ Phật

Đừng để dính mắc vào bất cứ gì cả

  160.Đừng để dính mắc vào bất cứ gì cả Hỏi: Đức  Phật dạy chúng ta trên bước dường tu học đừng để dính mắc vào bất cứ gì cả. Vậy chúng ta phải  tu tập như thế nào ? Đáp: Bởi vì dính mắc vào bất cứ gì đều là sự trói buộc và … Đọc tiếp Đừng để dính mắc vào bất cứ gì cả

Niết bàn là gì, ở đâu ?

159.Niết bàn là gì, ở đâu ? Niết bàn được xem là mục đích cứu cánh của đạo Phật, chỉ trạng thái tâm thức đã thanh lọc hết mọi vô minh phiền não, sự giải thóat khỏi tất cả mọi khổ đau, sự đọan diệt hòan tòan mọi tham ái, sự dập tắt tham sân … Đọc tiếp Niết bàn là gì, ở đâu ?