ếp Được 3 Căn Tai-Miệng-Ý Thì Nhiếp Được 6 Căn  16 05 2021 | Suy Gẫm & Thực Hành | 3 Phúc Đáp  Niệm Phật thì đừng nên dùng pháp quán tâm mà hãy dùng pháp nhiếp tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Ðại Thế Chí dạy: “Nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma … Đọc tiếp

Bị Chồng Ngăn Cản Tu Hành Bắt Giết Heo Mỗi Ngày Vợ Vẫn Âm Thầm Niệm Phật Biết Trước Ngày Vãng Sanh [Video] 23 12 2010 | Gương Vãng Sanh | 1 comment Phim dựa trên một câu chuyện có thật. Vợ chồng Thái Thiên Quý lấy nhau đã lâu nhưng không có con cái. Liên Hương có duyên … Đọc tiếp

Nhung Dieu Can Biet Khi Tinh Toa Niem Phat

379.NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TỊNH TỌA NIỆM PHẬT Trong lúc thực hành niệm Phật, nhất là khi tịnh tọa hành giả có thể thường gặp những hiện tượng: hôn trầm, tán loạn, vô ký, phan duyên. Trường hợp này hành giả cũng cần phải biết Niệm Phật Biết Trước Ngày Vãng Sanh Niệm Phật … Đọc tiếp Nhung Dieu Can Biet Khi Tinh Toa Niem Phat

Lot Xuong Dia Nguc Niem Phat Giai Tru Duoc Nghiep Chuong

377.Lọt Xuống Địa Ngục Niệm Phật Giải Trừ Được Nghiệp Chướng  |   Hết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp … Đọc tiếp Lot Xuong Dia Nguc Niem Phat Giai Tru Duoc Nghiep Chuong

Muon Tam Thanh Tinh Hay Niem Phat

376.Muốn Tâm Thanh Tịnh Hãy Niệm Phật Người đời phần nhiều không tin pháp môn niệm Phật, nói một câu niệm Phật thì tác dụng chỗ nào? Không biết một câu A Di Ðà Phật có thần lực không thể nghĩ bàn, trị được hết thảy tâm bệnh phiền não. Như thuốc A Già Ðà … Đọc tiếp Muon Tam Thanh Tinh Hay Niem Phat

Nang Luc Cua Nga

374.Nang Luc Cua Nga   Trong Kinh Kim Cang Phat day co bon tương  Nga- Nhan-Chúng Sanh – Thọ Giả”. Khi còn phàm phu, chấp thân này là thật là bền vững, sinh ra “ngã”, liền sanh phân biệt, nên có “nhân”, rồi6 có “ngã”,   không có “nhân”, sẽ không có “chúng sanh” và “thọ … Đọc tiếp Nang Luc Cua Nga