Tánh của Chân tâm

223.Tánh của Chân tâm Thật ra nơi hình thức thì cách tu Thiền định của Tiểu và Đại thừa chẳng có gì khác nhau cả, cái khác biệt chỉ là trí huệ nhận biết về Tánh của Chân tâm, cũng tức là Tánh của vũ trụ nhân sanh. Do Tiểu thừa chẳng hiểu rõ về … Đọc tiếp Tánh của Chân tâm

Càng bệnh càng tinh tấn  

Guong Sang: 222.Càng bệnh càng tinh tấn Cư sĩ Ổ Dư Khánh thời Dân Quốc, người huyện Phụng Hóa, tỉnh Triết Giang; tánh tình trung hậu, thuần phác. Năm Dân Quốc 35 (1946), ông đến Ðài Loan, kinh doanh xưởng phụ tùng xe hơi Quốc Quang và xưởng dụng cụ giao thông Trung Lập khá … Đọc tiếp Càng bệnh càng tinh tấn  

 Những Gương Đắc Thất Về Sự Trợ Niệm

 221.Những Gương Đắc Thất Về Sự Trợ Niệm 1. Sự tích cư sĩ Lưu Cảnh Liệt Cư sĩ Lưu Cảnh Liệt, người tỉnh Giang Tây ở Trung Hoa, buổi thiếu thời có sang lưu học Nhựt Bản. Sau khi quang phục, ông từng làm nghị viên ở quốc hội và ty trưởng nhiệm chức phương … Đọc tiếp  Những Gương Đắc Thất Về Sự Trợ Niệm

Van Dap Tinh Do 21

  220.Van Dap Tinh Do 21 111-15- Hỏi: Tại sao Phật giáo có nhiều Tông phái vậy? Đáp: Ví như đường có nhiều loại như: đường vàng, đường trắng, đường kết tinh, đường cục (táng), đường cát, đường phèn…, nhưng tất cả đều là đường, duy có một vị ngọt. Nó được sản xuất thành … Đọc tiếp Van Dap Tinh Do 21

Chiếu phá vô minh (TT)

219. Chiếu phá vô minh (TT) Trong nhà Phật thường nói: “Hồi đầu thị ngạn,” có nghĩa là quay đầu là bờ.  Nhưng, phải bắt đầu từ đâu để quay trở lại? Trước hết phải bắt đầu từ ngũ dục lục trần mà quay lại, tức là phải buông xả ngũ dục lục trần; kế … Đọc tiếp Chiếu phá vô minh (TT)

Chiếu phá vô minh

218.Chiếu phá vô minh —Bát-nhã Tâm Kinh dạy: ”Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.” “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không” có nghĩa là chiếu phá vô minh hay chiếu kiến căn bản vô minh. Chúng ta phải dùng cái gì để … Đọc tiếp Chiếu phá vô minh

Cách Đối Trị Tổng Quát Tham San Si

217.Cách Đối Trị Tổng Quát Tham San Si Nghiệp tham, sân, si biểu hiện dưới nhiều hình thức, không thể tả xiết! Nơi đây chỉ nói tổng quát bốn điều căn bản để đối trị những nghiệp ấy: Dùng tâm đối trị: – Người mê với bậc giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: … Đọc tiếp Cách Đối Trị Tổng Quát Tham San Si

Chánh trợ song tu

Guong Sang: 216.Chánh trợ song tu Cư sĩ Tử Bình Trần Tự Quân thời Dân Quốc, là người huyện Ðịnh Hải, tỉnh Triết Giang. Lúc chưa tốt nghiệp đại học Pháp Chánh (Pháp Luật Chánh Trị) ở Thượng Hải, bố vợ ông đã mở sẵn xưởng dệt Thiên Nhất ở Tân Long Hoa, Thượng Hải, … Đọc tiếp Chánh trợ song tu