Khóa Tu Học 3 ngày (07/2010) – Lễ Bế Mạc

Chủ đề : – Niệm Phật – Phương Pháp Trị Liệu Dưỡng Sinh Bằng Gạo Lức Muối Mè Giảng Sư : – T.T. Thích Tuệ Hải – Ð.Ð. Thích Minh Tuệ Khóa Tu Học thứ 32 tại chùa Tịnh Luật, Houston – TX, USA Ba ngày : 03, 04, 05 tháng 07 năm 2010 Lễ … Đọc tiếp Khóa Tu Học 3 ngày (07/2010) – Lễ Bế Mạc

Khóa Tu Học 3 ngày (07/2010) – Làm thế nào để Bảo Ðảm Vãng Sanh?

Chủ đề : – Niệm Phật – Phương Pháp Trị Liệu Dưỡng Sinh Bằng Gạo Lức Muối Mè Giảng Sư : – T.T. Thích Tuệ Hải – Ð.Ð. Thích Minh Tuệ Khóa Tu Học thứ 32 tại chùa Tịnh Luật, Houston – TX, USA Ba ngày : 03, 04, 05 tháng 07 năm 2010 Bài … Đọc tiếp Khóa Tu Học 3 ngày (07/2010) – Làm thế nào để Bảo Ðảm Vãng Sanh?

Khóa Tu Học 3 ngày (07/2010) – Vãng Sanh hay không?

Chủ đề : – Niệm Phật – Phương Pháp Trị Liệu Dưỡng Sinh Bằng Gạo Lức Muối Mè Giảng Sư : – T.T. Thích Tuệ Hải – Ð.Ð. Thích Minh Tuệ Khóa Tu Học thứ 32 tại chùa Tịnh Luật, Houston – TX, USA Ba ngày : 03, 04, 05 tháng 07 năm 2010 Bài … Đọc tiếp Khóa Tu Học 3 ngày (07/2010) – Vãng Sanh hay không?