Đặc Tính Và Công Năng Của A Lại Da Thức

27.Đặc Tính Và Công Năng Của A-Lai-Da Thức Trong Pháp Tu Niệm Phật                                         —oOo— Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, trước khi Phật chỉ bày phương pháp tu hành để loại trừ vọng tâm sanh diệt, tức là cội nguồn của sanh tử khổ đau mà thấy được Chân tâm thường trú, Phật gạn hỏi … Đọc tiếp Đặc Tính Và Công Năng Của A Lại Da Thức

Thề Lấy Đài Vàng

26.Gương Sáng: Thề lấy đài vàng Ðường, Hoài Ngọc đại sư họ Cao, người xứ Ðan Khâu, chấp trì giới luật, ngày ăn một buaTụng kinh Di Ðà ba mươi vạn biến, nhật khóa niệm Phật năm mươi vạn câu, thường hành sám hối. Chợt thấy thánh chúng Tây Phương đầy chật hư không, một … Đọc tiếp Thề Lấy Đài Vàng

Vâng Lời Phật Dạy

25.Vâng Theo Lời Phật Dạy Giống Như Kẻ Nghèo Đặng Của Báu, Chẳng Dám Trái Phạm Trong kinh Vô Lượng Thọ, phẩm Trược Thế Ác Khổ và phẩm Trùng Trùng Hối Miễn, đức Phật nói đến những điều ác khổ để chiết phục chúng sanh, khuyên răn chúng sanh bỏ ác, tu thiện. Trong phẩm Như Nghèo Ðặng Của Báu, đức Phật nói đến những nhân quả lành để … Đọc tiếp Vâng Lời Phật Dạy

Niệm Phật Một Môn Thâm Nhập (TT)

24.PHẦN III – TAM TÂM GỒM THÂU VỀ THÂM TÂM Tam tâm gồm thâu về thâm tâm Kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói đến tam tâm, đó là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đây dường như có tam tâm, mỗi tâm mỗi khác, nhưng tam tâm này thảy đều … Đọc tiếp Niệm Phật Một Môn Thâm Nhập (TT)

Hỏi Đáp Về Niệm Phật (TT)

23.LIÊN QUAN ĐẾN TÍN TÂM VÀ NIỆM PHẬT 6-Hỏi: Chúng ta không có tín tâm để khai mở sự thể nghiệm tức khắc ấy, chúng ta chỉ tin ‘xưng danh hiệu thì nhất định vãng sanh’, bất luận thời gian lâu hay gần, bất kể bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Xin hỏi Sư … Đọc tiếp Hỏi Đáp Về Niệm Phật (TT)

Niệm Phật Một Môn Thâm Nhập (TT)

22.IV- Sự cứu độ của Phật A-di-đà là pháp môn thuần tha lực Phật A-di-đà vì chúng ta mà sáng lập ra thế giới Cực Lạc, trong thế giới Cực Lạc, mỗi một giọt nước, một lá cây, một bông hoa, thậm chí một viên đá quí, đều do Phật A-di-đà hoàn thành. Vậy thì, … Đọc tiếp Niệm Phật Một Môn Thâm Nhập (TT)

Niệm Phật Một Môn Thâm Nhập

 21.NIỆM PHẬT MỘT MÔN THÂM NHẬP  XƯNG DANH NHẬP BÁO ĐỘ,   CHÁNH NHÂN NIẾT BÀN I- Bài kệ ‘Niết-bàn chánh nhân’ của Đại sư Thiện Đạo Pháp Sự Tán của Đại sư Thiện Đạo dùng hình thức kệ tán để giải thích ý nghĩa trọng yếu của kinh A-di-đà, trong đó có bốn câu … Đọc tiếp Niệm Phật Một Môn Thâm Nhập

Bài Tựa Sách Niệm Phật Cảm Ứng Lục (TT)

20.Bài Tựa Sách Niệm Phật Cảm Ứng Lục (TT) Thiền sư Tông Hiểu nói:  Một viên hoàn đan, biến sắt thành vàng; một lời chân lý, chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện  Đại sư Liên Trì nói: Nói về danh hiệu Phật thì đầy đủ y báo, chánh báo cõi Cực Lạc, đầy đủ tất … Đọc tiếp Bài Tựa Sách Niệm Phật Cảm Ứng Lục (TT)

Bài Tựa Niệm Phật Cảm Ứng Lục (TT)

19. BÀI TỰA SÁCH NIỆM PHẬT CẢM ỨNG LỤC (TT) Cho nên, trong Ngũ hội niệm Phật tán Đại sư Pháp Chiếu nói: Cõi này một người niệm Phật danh Tây Phương liền có một hoa sen Chỉ cần một đời thường không đổi Hoa này trở lại nơi đây đón. Đồng thời, Bồ-tát Quán … Đọc tiếp Bài Tựa Niệm Phật Cảm Ứng Lục (TT)

Bài Tựa Sách Niệm Phật Cảm Ứng Lục

 18.BÀI TỰA SÁCH NIỆM PHẬT CẢM ỨNG LỤC Chỉ có niệm Phật là pháp môn vi diệu phù hợp với mọi căn cơ Pháp không có cao thấp, phù hợp với căn cơ là pháp diệu; thuốc không màng đắt rẻ, trị lành bệnh là thuốc hay. Nhưng cõi này là cõi Ta-bà, lại đương … Đọc tiếp Bài Tựa Sách Niệm Phật Cảm Ứng Lục