Cách niệm Phật theo máy

Câu 24 : Cách niệm Phật theo máy

Phật Tử hỏi :

A DI ĐÀ PHẬT

Kính thưa thầy từ bi chỉ dạy con pháp niệm Phật theo máy : khi máy niệm 1 câu thì mình phải niệm 2 hoặc 3 câu mới được hay chỉ niệm 1 cũng được. Khi niệm theo máy thì phải tĩnh tọa hay nằm niệm cũng được. Xin thầy hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con rõ để tu hành.

A DI ĐÀ PHẬT

 

Đáp :

– Niệm Phật theo máy là một pháp hết sức vi diệu, vi diệu ở chỗ  bất cứ ai niệm cũng được. Dụng công ít, hiệu quả cao, dễ đạt Bất Niệm Tự Niệm, Nhứt Tâm Bất Loạn, đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo đảm vãng sanh bất luận hoàn cảnh, tình huống nào !

– Niệm Phật theo máy gồm có 2 files.

  1. File Niệm Phật chậm, chậm ở đây không có nghĩa là tốc độ mau hay chậm, mà là máy niệm có gián đoạn, nghĩa là máy niệm một câu mình niệm một câu, luân phiên nhau như vậy trong suốt thời gian công phu. File này dùng trong thời công phu, định tâm niệm Phật. Ban đầu máy niệm một câu hành giả niệm một câu. Khi thuần thục, máy niệm một câu hành giả có thể niệm hai câu. Không nên niệm ba bốn câu, vì niệm nhanh quá tâm sẽ không bắt kịp thếng thành ra miệng niệm Phật mà tâm không có Phật ! Gọi la hữu khẩu tâm. Niệm như thế Tổ Đúc Nhuận bảo : “Thét cho bể cuống họng cũng vô ích”.
  2. File niệm Phật nhanh, nhanh ở đây không có nghĩa là tốc độ nhanh hay chậm mà là máy niệm liên tục không gián đoạn. File nầy dùng ngoài giờ công phu, tán tâm niệm Phật, nghĩa là vừa làm công việc gì khác vừa niệm Phật hoặc lúc ngủ, như vậy nằm niệm Phật được, nhưng phải niệm thầm. Niệm ra tiếng sẽ hao hơi tổn khí, và mang tội bất kính. Chủ yếu là nghe tiếng niệm Phật.

Đạo hữu ở đâu ? Có máy niệm Phật bằng tiếng của đạo hữu chưa ? Nếu cần điện thoại cho tôi ở số (1) 713 499 9379.

A-di-da Phật

Thích Minh Tuệ