Mặc trì, ý trì

Câu 19 : Mặc trì, ý trì

Phật Tử ở Việt Nam hỏi :

Chào Thầy,

Con rất vui sướng khi được nhận mail của Thầy, con biết pháp môn này từ năm 1997 nhưng chưa tin sâu, chưa nguyện thiết và hành chuyên. Con rất ngưỡng mộ sự thành tựu của Thầy và liên hữu. Con mong được đạt như thế để được vãng sanh thượng phẩm thượng sanh, quay về độ sanh ngay, nhưng con đang vướng những điều sau :

1./ Mặc trì : thấy Thầy viết trong sách Bất Niệm Tự Niệm chưa rõ, con thấy Thầy viết Kim Cang Trì thì có nhép môi còn Mặt Trì là cũng niệm bằng miệng, nhưng niệm cách nào mà Thầy nói cũng niệm bằng miệng, con chưa rõ xíu nào ạ ?

2./ Còn Ý Trì là niệm bằng ý thì con niệm như vầy có đúng không ạ : con nghĩ và thấy 4 chữ thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT trong tâm khi nhắm mắt và thấy trước mặt khi mở mắt, và nhìn nó đọc như dán trên tường nhìn đọc đúng ko ạ ? Bắt ý nó khởi niệm trong tâm và nghe rõ ràng đúng không ạ ?

3./ Con hằng ngày mở file Mp3 niệm 4 chữ của Thầy mà nghe khi làm việc, con vẫn chưa tinh tấn nổi vì thấy ngồi xếp bằng và kết ấn tam muội ngồi khó quá, con cứ niệm mọi lúc đi đứng nằm ngồi không thôi, như vậy khó thành tựu lắm đúng khonng ạ ? Chắc phải tịnh tọa mới mong nhập tâm đúng không Thầy ? Con 15 năm niệm Phật nhưng rất giải đãi, sau đó cuối năm 2011 vừa rồi tu Mật Tông pháp Chuẩn Đề nhưng không tiến, nhân duyên đưa đẩy con nghe lại pháp của Ngài Tịnh Không pháp sư và file của Thầy, nên quyết chí tu theo Tịnh Độ thôi, nhưng sự giải đãi không thắng được, luôn mong thành tựu chí nguyện Thượng Phẩm nhưng không thắng được mình, mong Thầy giúp con vượt qua chướng ngại này ạ ?

4./ Con có ra diễn đàn Phật Pháp tên là www.mathanh.net, con nguyện cố gắng thành tựu chí nguyện để làm gương và chia sẻ thành tựu cho các thành viên trong Diễn Đàn, để họ thấy con như thế mà noi theo, chính mình phải làm gương thì mới là minh chứng cụ thể, con luôn muốn các thành viên chuyển Mật sang Tịnh, Thiền sang Tịnh, nên con phát nguyện sau khi thành công con vì muốn độ họ chuyển pháp mà tu Tịnh Độ, con không vì danh vì lợi mà vì tự độ độ tha, không biết con học theo hạnh Thầy được không ạ ?

Giờ Con đã quyết chỉ tu theo Tịnh Độ nhưng sự vượt thoát chướng ngại chưa có như con bạch ở trên, mong Thầy giúp con làm sao tinh tiến tới cùng để thành tựu nhập tâm trong thời gian tới ạ ? Mong Thầy từ bi hoan hỷ khai thị cho con thấm nhuần ạ ? Mong tin Thầy nhiều lắm ! Con cảm ơn Thầy rất nhiều !

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Đáp :

Vi quá bận, nên tôi hồi âm hơi trể, kính mong đạo hữu thông cảm. Tôi tuần tự góp ý với đạo hữu đây :

1- Mặc trì

Niệm Phật lấy hơi từ khí quản đưa lên miệng gọi là khẩu trì. Khẩu trì có 4 cách :

 • Lấy hơi từ khí quản đưa lên miệng, co uốn lưởi thành tiếng :
  • thành tiếng lớn gọi là cao thanh trì
  • thành tiếng nhỏ gọi là đê thanh trì.
 • Lấy hơi từ khí quản đưa lên miệng mà không ra tiếng gọi là niệm thầm. Niệm thầm có 2 cách :
  • niệm thầm mà có nhép môi theo từng tiếng niệm Phật gọi là kim cang trì.
  • niệm thầm mà không nhép môi, gọi là mặc trì.

2- Ý trì là niệm bằng ý

 • Đạo hữu thực hành đúng một phần thôi, nghĩ trong tâm thánh hiệu là đúng, còn thấy trong tâm thuộc pháp quán tưởng rồi, vậy là không đúng. Pháp của mình là nhiếp tâm trì danh không phải là quán tưởng trì danh. Quán tưởng rất tốt nhưng căn cơ hạ liệt khó thành tựu lắm ! Phần còn lại đạo hữu hành đúng.
 • Năm 2010, khi viết sách Bất Niệm Tự Niệm tôi đặt ý trì lên hàng đầu. Phật tử than : “ý trì khó thực hiện quá !”. Sau thời gian thử nghiệm, năm 2011 tôi khám phá ra pháp “Niệm Phật theo máy” dễ hành, hiệu quả cao (hãy đọc câu đáp 31 Phần Thực hành sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp, có đăng trên Web “tinhluatemple.org”)

3- Ngồi niệm Phật

 • Ngồi kiết già hay bán già kiết ấn Tam muội để niệm Phật hiệu năng cao nhất. Đây là tư thế ngồi thiền của Thiền tông. Trói thân, dùng thân điều tâm, thân an tâm mới định. Đối với Tịnh độ tông có phần dễ hơn:
  • Ngồi được kiết già, bán già càng tốt, bằng không vẫn không sao.
  • Tịnh độ tông dùng thánh hiệu điều tâm, thân yên là được rồi.
  • Dù thân không yên, bận đang làm mọi việc mà niệm Phật gọi là tán tâm niệm Phật. Dĩ nhiên hiệu quả ít hơn nhưng vẫn có chứ chẳng không. Chư tổ dạy “Từ tán tâm đi vào định tâm” góp ít thành nhiều.
   Nếu đạo hữu cố gắng tinh tấn niệm phật miên mật, niệm không xen tạp không gián đoạn, dù có bị tán tâm ruốt cuộc vẫn thành tựu như ý.
 • Chư tổ dạy tu hành phải “thâm nhập nhứt môn, trường kỳ huân tu”. Muốn thâm nhập nhứt môn thì phải hành trì nhứt môn mà thôi (không thể hành trì nhị môn). Mỗi vị thầy có pháp tu riêng, không giống nhau, vậy thì phải học một thầy mà thôi. Đa sư hư bịnh.

4- Trên đường mò mẩm tự tu của tôi, gặp những chướng duyên không đáng nhưng vì ngu dốt, thiếu kinh nghiệm nên kéo dài phí phạm thời gian vô ích, sau khi đạt Bất Niệm Tự Niệm tôi phát tâm sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm cho bất kỳ những ai có duyên với tôi, để không phải bị chướng ngại trì hoản đường tiến tu như tôi vậy.
Từ năm 2009 đến nay đã có 150 vị Nhập tâm, Bất Niệm Tự Niệm, đây là những vị trực tiếp học hỏi với tôi, không kể những vị nhập tâm do sự hướng dẫn lại của những vị trực tiếp học với tôi.

Nay, nếu đạo hữu có duyên với tôi, thì tôi rất hoan hỉ thực hành chí nguyện của mình, không gì trở ngại cả.

Kính thư

Nam Mô A Di Đà Phật

Thích Minh Tuệ