Niệm Phật trụ ở đâu ?

Câu 22 : Niệm Phật trụ ở đâu ?

Phật Tử hỏi :

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Cách đây 8 tháng con tu niệm Phật tâm ý, lúc đầu có niệm Phật nguyên chất sau đó con niệm bằng nhạc, câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật vẫn chạy ở trong đầu, do sự chấm ngã của con, con niệm lại nguyên chất thì thấy trong đầu cái vòng chảy không còn xoay trên đỉnh đầu nữa, chỉ còn chạy ngang tầm trán và chạy rất nhanh khi nhắm mắt, còn mỡ mắt ra thì không còn chạy nữa, câu Phật hiệu nhỏ dần, bây giờ con đưa vòng xoay lên đỉnh đầu thì không được, con không biết phải làm sao, xin quý Thầy giúp cho con.

 

Đáp :

Niệm Phật mà trụ ở đâu, máu sẽ tụ về đó, do vậy, nếu trụ ở đầu sẽ bị nhức đầu. Không trụ vào đâu cả mà niệm một cách tự nhiên như nói chuyện vậy.

Kính chúc đạo hữu sớm thành tựu đạo nghiệp,

A-di-da Phật

Thích Minh Tuệ