Tại sao tiếng niệm Phật tự tánh của con rất chậm và buồn thê lương thảm thiết?

Câu 28. Tại sao tiếng niệm Phật tự tánh của con rất chậm và buồn thê lương thảm thiết?

Phật Tử hỏi :

A Di Đà Phật

Kính bạch thầy con được nhân duyên phước báu đọc qua 2 quyển sách :

– Tịnh độ thực hành vấn đáp

– Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh

Con rất vui mừng vì thầy cho website để thầy hướng dẫn, con đang có những chướng nạn sau :

Hiện tại con đang ở Việt Nam. Con cũng học khóa tu bất niệm tự niệm tại chùa Từ Đức (Biên Hòa), nhưng ở đó con chỉ được nhập tâm, về nhà con tiếp tục đóng cửa nhập thất để đạt bất niệm tự niệm, nhưng sao con có hiện tượng kì lạ quá thầy ạ. Trong quyển Tịnh độ vấn đáp, những tiêu chuẩn đạt nhập tâm con đều có đủ cả, chẳng hạn như đang nhiếp tâm niệm Phật tự nhiên nghe trong đầu chữ A Di Đà Phật, sau đó nghe bằng tánh nghe, tất cả những giai điệu, tiếng niệm Phật và tất cả đạo tràng con tu ngay cả tiếng thầy tụng kinh và cả tiếng máy niệm Phật của thầy Trí Thoát và máy nghe của chùa Hoàng Pháp mà con đã nghe lâu rồi, cả tiếng nước sôi cũng nghe, ngay cả lúc đang nằm nghĩ, giải lao sau giờ khóa tu của đại chúng. Người bạn đồng tu của con làm rớt ly xuống đất, trong tâm con vang lên tiếng niệm Phật liên tiếp, kế tiếp trong giấc ngủ trong đầu con tự nhiên tung tung vang tiếng niệm Phật trong đầu, rất là nhiều tiếng niệm Phật kéo dài khoảng 2-3 phút như vậy 3 lần trong 1 đêm liên tiếp (từ to cho tới nhỏ, nhỏ dần rồi hết).

Con rất mừng trong sách “giải nghi tịnh độ vấn đáp” có ghi rõ nên con không hoài nghi mà con tinh tấn hơn về nhà tiếp tục huân tu để đạt bất niệm tự niệm. Về nhà 1 thời gian như trong sách nói, tất cả những tiếng đó không còn nữa. Con được nghe tiếng niệm Phật từ tánh của con rất rõ ràng từng câu từng chữ được 2 lần, vậy mà sau đó không còn nghe nữa, con cố gắng tiếp tục tinh tấn niệm Phật 4-5 ngày liên tiếp mà không nghe. Đến ngày thứ 6, con đang niệm Phật bỗng dưng trong bụng con cứ cuồn cuộn lên nhiều lần và sau đó trong miệng con tự tuông ra tiếng niệm Phật rất nhiều, khi nhanh khi chậm, như thế 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày 3 lần, ngay cả lời cầu nguyện của con với Đức Phật A Di Đà con cũng nói luôn bằng giọng Huế vì gốc của con là người Huế, nhưng hiện tại con đâu có nói tiếng Huế. Có lúc tiếng niệm Phật rất chậm, chậm rãi, rất là buồn thê lương thảm thiết làm con rơi lệ như khóc lóc như van xin. Con có lạy Phật sám hối, không biết con có sao không thầy ạ? Những lúc như vậy thì cái đầu con và thân thể hơi lắc qua lắc lại. Xin thầy chỉ dạy con để con an tâm tiếp tục niệm Phật (như vậy có bị ai dựa không thầy ạ ?). Trong thời gian chờ thầy trả lời, chắc con phải lạy Phật sám hối nhiều phải không thầy ? Con thành tâm đảnh lễ và tri ân thầy chỉ giáo cho con (A sao tiếng niệm Phật của quý thầy hoặc đại chúng lớn hơn tiếng niệm Phật tự tánh của con, làm sao tiếng niệm Phật tự tánh của mình được to hơn ?).

Một lần nữa con thành kính, tri ân thầy, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ thầy đầy đủ sức khỏe, thân tâm an lạc để cho tất cả chúng con đồng nương tựa, để đồng vãng sanh tịnh độ, đồng thành Phật đạo, đồng độ chúng sanh, A Di Đà Phật.

Kính thư.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Kính đạo hữu,

Tôi lần lượt giãi đáp đây :

1- Đạo hữu chỉ ở trạng thái NHẬP TÂM, nên mỗi ngày chỉ nghe tự tánh tự niệm đôi ba lần thôi, tiếng nhỏ vì chủng tử còn yếu. Đạo hữu hãy cố gắng huân trưởng mức nhập tâm như sách đã chỉ  dẫn.

2- Đạo hữu chân thật niệm Phật thì không có ma quỹ gì dựa được cả. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy : “Mình niệm Phật một câu, trong tâm mình có môt vị Phật, mình niệm một trăm, ngàn, muôn, triệu câu thì trong tâm mình có trăm,ngàn, muôn, triệu vị Phật. Niệm càng nhiều càng mau thành Phật”. Ngài cũng dạy : “Trong tâm mình có ma, mình mới sợ ma”. Đàng này trong tâm đạo hữu đã có quá nhiều Phật rồi, lẽ nào lại sợ ma dựa.

Kinh Hoa nghiêm dạy : “Nhứt thiết (tất cả) duy tâm tạo” hoặc “Vạn pháp duy tâm”, Cổ Đức nói : “tâm tưởng sự thành”. Vậy nếu đạo hữu mãi sợ ma dựa thì sẽ có ngày bị ma dựa thật đấy. Phải cẩn trọng !

3- Tiếng niệm Phật của tự tánh luôn êm dịu mát mẽ, làm gì có “buồn thê lương thảm thiết” như đạo hữu nói. Có chăng đó là nhằm lúc tâm đạo hữu tự buồn thảm mà thôi.

4- Kinh Quán Vô Lương Thọ dạy : “Niệm Phật A Di Đà một câu diệt được tám mươi ức kiếp trọng  tội sanh tử”. Vậy là sám hối rồi !. Người chuyên tu, dành trọn thời gian hành trì niệm Phật để sớm đạt Bất Niệm Tự Niệm, hầu nắm chắc được vãng sanh bất luận tình huống nào.

5- Kính chúc đạo hữu sớm đạt Bất Niệm Tự Niệm.

Kính đạo hữu

A Di Đà Phật