Vì sao con niệm Phật chậm nhưng tự tánh niệm rất nhanh, có khi bị “nuốt chữ”?

Câu 30. Vì sao con niệm Phật chậm nhưng tự tánh niệm rất nhanh, có khi bị “nuốt chữ” ?

Phật Tử hỏi :

A Di Đà Phật

Kính bạch thầy, con rất vui và bất ngờ vì lòng từ bi thầy trả lời những câu hỏi, thắc mắc của con. Lẽ ra con phải trả lời sớm và thành kính tri ân mới đúng lẽ đạo nhưng con đợi vài ngày sự tiến trình của con thế nào để con thưa gời thầy, con nghĩ thầy sẽ từ bi và hoan hỉ cho con. Con xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức của thầy.

Bạch Thầy, con xin thưa hỏi mấy ngày nay con đã nghe tiếng niệm Phật từ tự tánh của con cũng khá nhiều rồi, nhưng còn rất nhỏ nhưng con vẫn nghe rõ, nhưng có điều vì sao con niệm chậm nhưng tự tánh niệm có khi rất nhanh, có khi con niệm thầm theo không kịp, nên con để cho ý tiếp nhận, nhưng có khi những câu A Di Đà Phật có khi con chỉ nghe là A Di A Di hoặc là A Di Đà và có khi là A Di Đà Phat (không có dấu chấm chữ “Phật”). Con rất cẩn thận khi niệm Phật, từng tiếng từng chữ rõ ràng, như vậy có sao không thầy, nếu con lắng nghe thì chủng tử A Di hoặc A Di Đa có vào tạng thức con không thầy ? Nên con ngại không dám nghe nữa mà tiếp tục niệm Phật, vậy nếu tiếp tục niệm Phật thì tự tánh tiếng niệm Phật có bị chìm không thầy, mà trong sách thầy có ghi Chư Tổ nếu mà niệm Phật được đầy đủ thì tự tánh tự niệm không phải dụng công hay tác ý. Xin thầy hoan hỉ hướng dẫn cho con phương pháp nào để đến bất niệm tự niệm hiệu quả tốt nhất. Con thành kính tri ân thầy chỉ giáo cho con.

Con nguyện hồng ân Tam Bảo và Chư Phật Bồ Tát 10 phương luôn gia hộ thầy để ánh sáng Phật Pháp, Pháp môn niệm Phật, Tịnh Độ được truyền rộng khắp mọi nơi cho tất cả hàng Phật Tử chúng con nương tựa.

A Di Đà Phật

Thành kính tri ân

Con

 

Đáp :

Tôi thành kính chúc mừng đạo hữu đã có nhiều tiến bộ. Tôi lần lược giãi đáp những câu hỏi trên của đạo hữu đây :

  1. Mình niệm chậm, mà tự tánh niệm nhanh hơn là có tiến bộ, càng ngày càng nhanh hơn, vì nhanh nên tiếng nhỏ hơn, rồi đến giai đoạn “nuốt chữ”, nghĩa là thay vì 4 chữ mà chỉ còn 3, rồi 2 chữ…
  2. Tự tánh niệm nhanh, cứ để nó niệm, không bắt buộc phải niệm theo nó. Mình lắng nghe không thôi vẫn huân tập được chủng tử, Cổ đức dạy : “Chủng tử khởi hiện hành, hiện hành huân chủng tử”. Nếu có đủ sức, mình TỰ DO niệm thêm sẽ được huân tập chủng tử nhiều hơn hầu sớm đạt Bất Niệm Tự Niệm.
  3. Tự tánh niệm nhanh, muốn nó niệm chậm lại thì mình niệm chẫm rãi ba hay năm phút, nó sẽ niệm chậm lại theo ý mình. Tuy nhiên nên để nó tiến hành một cách tự nhiên vẫn tốt hơn.
  4. Nghe trại giọng vì tiếng niệm nhanh, nhỏ, mặt khác vì mình nghe nhiều quá, mỏi mệt không còn nghe chính xác nữa. Trường hợp này chỉ cần định thần, lắng lòng, chuyên chú nghe từng chữ một hoặc nghỉ xả hơi đôi phút.
  5. Bát Tổ Liên Trì đại sư dạy: “Bí quyết của pháp niệm Phật là NIỆM NHIỀU”, Nhiều ở đây là nhiều câu và nhiều thời gian. Niệm phải rành rẽ, rõ ràng, tâm tiếng khắn nhau, Tiếng ở đâu tâm ở đó.

Kinh Lăng Nghiêm, Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông dạy: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, đắc Tam Ma Địa (Nhứt Tâm Bất Loạn) bậc nhứt”.

Pháp “Niệm Phật theo máy” nhằm thực hiện lời dạy nói trên. Đạo hữu nên đọc câu đáp 31 Phần thực hành, sách Tinh Độ Thực Hành Vấn Đáp.

Kính chúc đạo hữu sớm đạt Bất Niệm Tự Niệm như ý.

Kính đạo hữu,

A Di Đà Phật