Bài bác tụng kinh ?

Câu 5 : Bài bác tụng kinh ?

Phật tử …. ở Viginia hỏi :

Kính bạch Thầy,

Con ở VA, hơn mười mấy năm niệm Phật cầu vãng sanh mà con chưa cảm nhận được một tiến bộ nhỏ nhen nào cả, đôi khi con có phần hơi chán nản, con cầu nguyện đức Từ phụ Di Đà cho con được gặp minh sư chỉ dạy con tu hành cho có kết quả hơn. Năm 2011, phải chăng đức từ phụ đáp ứng ước nguyện của con bằng cách xui khiến người bạn đạo  đem biếu con hai quyển sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh và Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp của Thầy ? Đọc sách Thầy con vui mừng vô hạn, đọc đi đọc lại nhiều lần, con tự nghĩ đây là thần dược đoạn trừ bệnh sanh tử, là chìa khóa mở cửa Cực Lạc, là diệu pháp để con hành trì. Con quyết định hạ thủ công phu theo sự chỉ dạy của Thầy. Con tự tu hơn một tháng sau con được “Nhập tâm” và khỏang ba tháng sau con đạt “Bất Niệm Tự Niệm”.

Nhưng vừa rồi bạn của bạn con nói: “Thầy dạy chuyên tu rất tốt, mà thầy bài bác việc tụng kinh là không đúng, trái với lời dạy của Pháp sư Tịnh Không, là phải tụng Kinh Vô Lượng Thọ”. Vậy kính xin Thầy từ bi giải thích con rõ sự việc này ?

 

Đáp :

Tụng kinh là một pháp tu do đức Phật dạy. Bài bác tụng kinh là báng pháp, tội này sẽ bị đọa vào đia ngục vô gián. Hiểu vậy, dù có ba đầu, sáu tay tôi cũng không dám bài bác. Tôi đâu có điên khùng gì tự chuốc lấy cái khổ của địa ngục. Liên hữu có đồng ý không ? Đây là một hiểu lầm rất tai hại. Tôi xin nói rõ sự việc như sau:

– Phật tử hỏi tôi : Người chuyên tu Tịnh độ có cần tụng kinh không ?

Tôi trả lời :

  1. Hành giả Tịnh độ chuyên tu thì niệm Phật A-di-đà là hành chánh hạnh, chánh định nghiệp. Còn tụng kinh Tịnh độ thì chánh hạnh mà là nghiệp phụ. Bằng như tụng các kinh khác là hành tạp hạnh. Đây là theo lời dạy của Liên tông Nhị tổ Thiện Đạo đại sư đề cập trong quyển Tuyển Trạch  Bổn Nguyện Niệm Phật Tập ( trang 21).
    Trong Vãng Sanh Lễ Tán, Tổ Thiện Đạo nói: “Người chuyên tu, mười người tu mười người vãng sanh, trăm người tu trăm người vãng sanh; Còn tạp tu ngàn người tu chỉ có năm, ba người vãng sanh” (Tuyển Trạch  Bổn Nguyện Niệm Phật Tập – trang 27, 28).
  2. Pháp sư Tịnh Không dạy: “Người tu Tịnh độ phải tụng kinh Vô Lượng Thọ”. Tôi nghĩ Ngài dạy đại chúng như vậy, nhưng đối với người chuyên tu, trong quyển “Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật” (trang 80), Ngài dạy: “Niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng (kinh) có ích gì ?”.
  3. Riêng Minh Tuệ, y giáo phụng hành, hành trì đúng đắng lời dạy của Thầy, Tổ. Trên đây Minh Tuệ chỉ nhắc lại lời dạy của Thầy, Tổ. Mỗi hành giả có căn cơ, trình độ và sở thích khác nhau, nên tùy nghi hành trì, (hãy đọc câu đáp 73 Phần Thực hành sách “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp”).

Tóm lại, Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư dạy: “Niệm Phật là nghiệp chánh, tụng kinh là nghiệp phụ”, Minh Tuệ chỉ phân tích, so sánh sự hơn kém của niệm Phật và tụng kinh mà thôi, chứ Minh Tuệ không bao giờ dám bài bác việc tụng kinh. Kính xin quý liên hữu chớ hiểu lầm tai hại như vậy !

Kinh xin đa tạ.

Nam Mô A-di-đà Phật