Bị tai biến mạch máu nảo có được vãng sanh không ?

Câu 2 : Bị tai biến mạch máu nảo có được vãng sanh không ?

Phật tử …. ở Việt Nam hỏi.

Kính bạch Thầy,
Mẹ con lúc sanh tiền trường chay niệm Phật trên mười năm. Niềm tin của bà rất kiên cố. Bà nhứt quyết phải vãng sanh Cực Lạc trong đời này. Thế mà bà bị tai biến mạch máu nảo, nên hôn mê bất tĩnh trước giờ ra đi. Nhiều liên hữu của con và một vị Thầy nói là mẹ của con không được vãng sanh, đúng như Thầy đã nói trong sách Niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. Điều này làm tâm con bất an, vậy kính xin Thầy từ bi cho con biết sự thật của sự kiện này.

Đáp :

Nói chung là như vậy, nhưng phải xét những trường hợp ngoại lệ, cá biệt.

 1. Bà cụ có biết trước ngày giờ ra đi không?
 2. Gia đình có thấy điềm lành gì không?
 3. Điểm nóng cuối cùng ở đâu?
 4. Bà cụ có được trợ niệm, cầu siêu, gia đình niệm Phật,  làm Phật sự  hồi hướng công đức cho bà không?

 

Bị tai biến mạch máu nảo vẫn vãng sanh

Kính bạch Thầy,

Tuy mẹ của con không báo trước ngày vĩnh biệt, nhưng khoảng sáu tháng trước đó tâm tánh bà thay đổi hẳn. Bà luôn tỏ ra từ hòa, nhân hậu, độ lượng khoan dung với mọi người.

 • Điểm nóng cuối cùng ở đỉnh đầu.
 • Tắt thở trên tám (8) tiếng đồng hồ mà tay chân vẫm mềm mại.
 • Sắc diện của Bà mỗi lúc càng hồng hào, đẹp ra thêm.

Đọc sách Bất Niệm Tự Niệm của Thầy, noi gương mẹ con, con tự tu được nhập tâm. Con vui mừng phấn khởi lắm, để chắc chắn được  vãng sanh, con tìm học thêm nhiều sách Tịnh độ. Con thực hiện được những việc sau dây:

 • Ban hộ niệm cùng gia đình chúng con thay phiên trợ niệm trước giờ lâm chung  cho đến khi hỏa táng;
 • Máy niệm Phật trợ niệm 24/24 suốt thời gian hôn mê tại bịnh viện và bốn mươi chín ngày tại nhà;
 • Chùa cầu siêu và cúng cơm đủ  bảy cái thất;
 • Mỗi cái Thất con đều phóng sanh chim hoặc cá;
 • Thất thứ bảy gia đình con cúng dường trai tăng;
 • Gia đình con cúng dường tịnh tài ấn tống hai sách Bất Niệm Tự Niệm và Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp, cùng cd mp3 đọc hai sách này của Thầy;
 • Suốt bốn mươi chín ngày, con trường  chay, mỗi ngày hai thời khóa, mỗi thời khóa hai tiếng đồng hồ, trước bàn thờ Phật, con chí thành, khẩn thiết chuyên niệm Phật A-di-đà để hồi hướng cho mẹ con. Kỳ diệu thay!sau đó con đạt Bất niệm tự niệm;
 • Vì mẹ con trường chay, nên tang lể hoàn toàn không dùng đồ mặn;
 • Con cố gắng tối đa để làm các Phật sự, dù lớn hay nhỏ, tất cả con đều hồi hướng cho mẹ con được siêu thăng Cực Lạc Tịnh độ.

Vậy có điều gì cần thêm, kính xin Thầy từ bi dạy con.

Nam Mô A-di-đà Phật.

 

Đáp:

Tốt lắm! Liên hữu xứng đáng là một Phật tử gương mẫu, là đại hiếu tử. Như vậy không thể nào nói là bà cụ không vãng sanh được. Vì các lý sau đây :

 1. Bà cụ đã hơn mười năm trường chay, niệm Phật. Chủng tử Phật đã khá nhiều ở Tạng thức. Trước giờ phút lâm chung Phật A-di-đà cùng thánh chúng đến bao vây bà cụ, phóng hào quang gia hựu, giúp thần thức bà cụ niệm Phật, Phật liền tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Quốc rồi. (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp thọ) (Hãy đọc câu đáp 69 Phần thực hành, Sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp). Hôn mê bất tĩnh chỉ là hiện tượng chuyển nghiệp, dồn nghiệp để vãng sanh mà thôi;
 2. Bà cụ có đủ 3 triệu chứng vãng sanh, đó là điểm nóng sau cùng ở đỉnh đẫu. tay chân mềm mại, sắc diện hồng hào;
 3. Ban hộ niệm trợ niệm đúng như pháp;
 4. Được quý Thầy tụng kinh cầu siêu, chú nguyện, hồi hướng công đức cả đời tu hành của mình cho bà cụ được vãng sanh;
 5. Gia đình, con cháu niệm Phật trợ niệm, làm các Phật sự: trai tăng, ấn tống kinh sách, phóng sanh…hồi hướng công đức cho bà cụ được vãng sanh;
 6. Mặt khác liên hữu thấy không? Hồi hướng công đức cho người, công đức mình không hề suy giảm vì công đức không hình tướng, liên hữu chí thành khẩn thiết niệm Phật hồi hướng công đức cho bà cụ, mà thực tế liên hữu đạt Bất niệm tự niệm sau thời gian bốn mươi chín (49) ngày, còn Minh Tuệ phải mất sáu tháng. Nhà Phật dạy: Vì người, làm lợi ích cho người tức là làm lợi ích cho chính mình là vậy.

Đã đạt Bất niệm tự niệm, liên hữu hay miên mật cố gắng công phu nuôi lớn để đạt Bất niệm tự niệm sâu (Niệm Phật thành một khối), công đức vô lượng, được tự tại vãng sanh (hãy đọc  câu đáp 64 Phần thực hành, Sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp).

Nam Mô A-di-đà Phật