Cách huân trưởng mức Nhập tâm

Câu 14 : Cách huân trưởng mức Nhập tâm

Phật Tử hỏi :

Thưa thầy Thích Minh Tuệ.

Cách đây 2 năm, con ngủ nhà bà con, nhà đó thường mở máy niệm phật. Một thời gian sau con đi làm thì bỗng có tiếng Niệm Phật của con cất lên. khi đó con không biết về lợi ích của Niệm Phật nên con dần dần đánh mất.

Giờ đây, con biết đến pháp môn niệm Phật con tiếc lắm, vì một năm trước mình nhập tâm mà để mất, khoảng thời gian gần đây tiếng niệm phật ấy lại cất lên hình như văng vẳng đâu đây, chứ không được to như hồi đó, mà có khi con lại nghe tiếng nhạc Phật kết hợp cả 4 chữ và 6 chữ, có khi lại nghe 4 chữ hoặc 6 chữ của thầy Thích Trí Thoát. Khi con niệm 4 chữ thì lại nghe 6 chữ và ngược lại, có khi nằm ngủ thì nghe tiếng nhạc phật kết hợp cả 4 chữ và 6 chữ (tiếng hoa) mà trong đoạn lời nhắn nhủ của hòa thượng Tịnh không. Con định chọn nhạc tiếng hoa kết hợp cả 4 chữ và 6 chữ như trên để huân tập, liệu có được không thầy ?. Giờ con khó chọn quá, xin thầy giúp dùng con.

Con thành thật cảm ơn lời khai thị quý giá của thầy !

 

Đáp :

Theo luật nhân quả, nhân nào quả nấy, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Liên hữu huân tập nhiều giọng, nhiều cách (4 chữ, 6 chữ) khác nhau, khi đủ, mà lực lượng của chúng ngang ngữa nhau (không một cái nào mạnh nhứt) thì chúng đồng khởi hiện hành đủ thứ như liên hữu nói ở trên.

Muốn được mau nhập tâm (khởi hiện hành) lại, liên hữu nên chọn giọng nào, cách nào (4 chữ hoặc 6 chữ) mà liên hữu ưa thích nhứt, rồi trường kỳ chuyên niệm thuần nhứt câu được chọn, (niệm lâu dài, chỉ một câu này cho đến khi thần thục). Tại sao chọn câu ưa thích ?  Vì nó hợp với sở thích của mình, mình sẽ hứng thú, hăng say, niệm mãi không mệt, niệm miên mật cho đến thuần thục.

Kinh chúc liên hữu thành tựu như ý.

Kính thư,

A-di-đà Phật

Thích Minh Tuệ