Chỉ cần phát khởi ý muốn cũng được vãng sanh?

Câu 40. Chỉ cần phát khởi ý muốn cũng được vãng sanh ?

Phật Tử hỏi :

Nam Mô A Di Đà Phật

Bạch Thầy,

Trong sách, Thầy nói : “Kinh Pháp Cổ dạy Hành giả Tịnh Độ, trước giờ phút lâm chung, vì lý do gì đó không niệm Phật được, chỉ muốn vãng sanh, liền được vãng sanh.”

Vậy thì hay quá ! Vì chúng con muốn được vãng sanh nhưng không niệm Phật nhập tâm được, vậy chỉ cần chúng con tha thiết muốn được vãng sanh thì được vãng sanh, có đúng như vậy không Thầy ? Kính xin Thầy từ bi giải thích cho chúng con rõ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Kinh Pháp Cổ dạy Hành giả Tịnh Độ, trước giờ phút lâm chung, vì lý do gì đó không niệm Phật được, chỉ muốn vãng sanh, liền được vãng sanh. Đúng vậy, nhưng làm thế nào để sát na cuối cùng đó mình phát khởi được ý muốn vãng sanh ? Nói thì dễ như vậy, nhưng thực tế rất khó thực hiện.

1- Quý vị nên nhớ : “Tâm vô nhị dụng”, Tâm (ý thức) một lúc không thể làm hai việc. Mọi ý nghĩ hành động của người đời hoàn toàn do ý (ý thức = thức thứ sáu) chỉ đạo.

  • Nếu trước giờ phút lâm chung bị hôn mê bất tĩnh (stroke-Coma) bấy giờ ý thức ngưng hoạt động thì lấy ai phát khởi ý muốn vãng sanh ?
  • Nếu trước khi tắt thở bị bịnh ung thư… đau nhức quá làm sao phát khởi được ý muốn vãng sanh ?
  • Nếu trước giờ phút chấm dứt mạng sống còn tham luyến gia đình, tài sản, danh vọng, tham sống sợ chết…  thì làm sao phát khởi được ý muốn vãng sanh ?
  • Nếu trước giờ phút lìa đời, bị chết đột ngột, bất ngờ (hoạnh tử = bất đắc kỳ tử), trường hợp bị động đất, sóng thần, bảo lụt, nước trôi, lửa cháy hay tai nạn xe hơi, máy bay. tàu thủy, chiến trường v.v.., tinh thần hốt hoảng, rối loạn, ý thức đâu kịp phát khởi ý muốn vãng sanh.
  • Nếu trước giờ phút từ giả cuộc đời bị oan gia trái chủ khuấy phá, tâm điên đảo (sợ hải, sân hận, …) làm sao phát khởi được ý muốn vãng sanh ?
  • Trước giờ phút chết, tứ đại phân ly, đau nhức cùng cực như con cua sống bị bỏ vào nồi nước sôi, hay con rùa bị lột mai vậy, thì làm sao phát khởi được ý muốn vãng sanh ?

Vậy nên, sơ lược sáu trường hợp nêu trên vì không phát khởi được ý muốn vãng sanh nên mất phần vãng sanh. Quý vị nên cẩn trọng !!!

2- Nếu quý vị muốn dùng “ý muốn vãng sanh” thì ít ra hiện đời quý vị phải miên mật tinh tấn hành trì, niệm Phật cho thật nhiều, để tiêu giảm nhiều tội, tăng thêm nhiều phước (Niệm Phật A Di Đà một câu diệt tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử và được tám mươi ức kiếp công đức vi diệu). Phước đức lớn, nhiều, mới mong không bị những chướng nạn nói trên.

3- Nếu quý vị công phu đắc lực, dù chưa nhập tâm nhưng đã tự huân tập chủng tử Phật nơi tạng thức khá nhiều (tạm gọi có được 8 điểm), trước giờ phút lâm chung Đức Phật Di Đà và thánh chúng đến phóng hào quang gia hựu (cho thêm 2 điểm) (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ), Hành giả đủ khả năng (có đủ 10 diểm để đậu) khởi chánh niệm, niệm Phật liền được tiếp dẫn về Cực Lạc.

4- Nếu hành giả công phu chưa  đắc lực lắm (chưa đủ 8 điểm nhưng cũng được 7 điểm rưởi), sau khi lâm chung có khả năng tiếp nhận sự trợ niệm, hồi hướng công đức của thân nhân, cầu siêu của quý Thầy mà phát tâm niệm Phật liền được vãng sanh.

5- Muốn chắc chắn, bảo đảm vãng sanh bất luận hoàn cảnh, tình huống nào, thì phải niệm Phật đạt Bất Niệm Tự Niệm. Việc này không khó, khó ở quyết tâm (hãy đọc sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm vãng Sanh).

A Di Đà Phật