Sự khác biệt giữa ý trì và mặc trì

Câu 41. Sự khác biệt giữa ý trì và mặc trì

Phật Tử hỏi :

Thưa Thầy

Con đọc cuốn Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp của Thầy. Đến câu hỏi thứ 40, trong đó Thầy có chỉ dẫn sự khác biệt giữa mặc trì và ý trì.

Theo như Thầy giải thích thì mặc trì thuộc khẩu trì (không nhép môi). Nhưng con thấy ý trì cũng niệm Phật trong tâm và cũng không nhép môi.

Phần trả lời này của Thầy con đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn không sao phân biệt được.

Sở dĩ con hỏi vì sau giai đoạn niệm Phật ra tiếng (khẩu trì), con không niệm Phật ra tiếng được nữa mà chỉ niệm được trong tâm tưởng.

Như vậy là ý trì hay mặc trì ? Vì Thầy có nói là ý trì hiệu quả cao hơn mặc trì. Xin Thầy từ bi giải thích cho con.

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1- Khác biệt giữa mặc trì và ý trì :

  • Mặc trì là niệm bằng MIỆNG
  • Ý trì là niệm bằng Ý (tâm)

2- Đạo hữu niệm Phật trong tâm tưởng là ý trì đó.

3- Ý trì hiệu quả cao hơn khẩu trì vì :

  • Khẩu trì lâu ngày thành thói quen  (tập khí), miệng niệm Phật mà ý nghĩ lung tung đủ thứ, vọng niệm, vọng tưởng tuôn trào không ngừng nghỉ, niệm như vậy gọi là hữu khầu vô tâm. Tổ Đức Nhuận nói : “Niệm như vậy, thét cho bể cuống họng cùng hoàn không (vô ích)”.
  • Tâm vô nhị dụng, tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Ý (tâm) đang niệm Phật thì tuyệt đối không có vọng niệm, vọng tưởng, do vậy mau nhập tâm (nên đọc kỹ lại câu đáp 40 phần thực hành sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp).

A Di Đà Phật