Đạt Bất Niệm Tự Niệm mà khởi sân có được vãng sanh không?

Câu 47. Đạt Bất Niệm Tự Niệm mà khởi sân có được vãng sanh không ?

Phật Tử hỏi :

A Di Đà Phật

Kính bạch Thầy,

Con đã nghe được tiếng niệm Phật được 10 ngày nay. Khi thức dậy là đã nghe tiếng niệm Phật phát liên tục. Chỉ có khi nào làm việc tập trung cao độ thì mới không nghe. Lúc ngồi ngoài trời, tiếng xe in ỏi ngoài đường thì tiếng niệm Phật phát vang lên rất lớn, nghe rất rõ ràng và hay hơn là chỗ im lặng.

Con muốn hỏi là mình công phu trong lúc im lặng tốt hơn hay ngồi ở chỗ ồn ào mà tâm lúc nào cũng chú ý tới tiếng niệm Phật thì cũng được hả Thầy ?

Mỗi thời khóa thì con vẫn tịnh tọa để nghe tiếng niệm Phật, một tiếng mỗi buổi sáng.

Nếu như ngồi tịnh tọa im lặng tốt hơn thì con sẽ cố gắng bỏ nhiều thời gian hơn nữa !

Và xin hỏi Thầy khi đạt được Bất Niệm Tự Niệm sâu, nhưng mà khi hấp hối tự nhiên bị khởi lên tham sân si thì có được vãng sanh không Thầy ?

Kính mong Thầy hoan hỷ giải đáp.

Thành kính tri ân Thầy.

A Di Đà Phật

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Tôi thành kính chúc mừng đạo hữu được nhập tâm.

1- Tiến trình tu Tịnh nghiệp như sau :

a- Nhập tâm
b- Bất Niệm Tự Niệm
c- Bất Niệm Tự Niệm sâu
d- Sự Nhứt Tâm Bất Loạn
e- Lý Nhứt Tâm Bất Loạn

Ở đây tôi chỉ nói rõ thêm trạng thái Bất Niệm Tự Niệm sâu (thành một khối) là phải nghe tiếng niệm Phật suốt  24/24 nghĩa là dù ngủ mê (sâu) vẫn nghe tiếng niệm Phật. Các phần còn lại, nhập tâm, …, hãy đọc sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh.

2- Mới nhập tâm nên chọn nơi vắng vẻ, yên tịnh mà hạ thủ công phu thì tốt hơn.

3- Đạt  Bất Niệm Tự Niệm rồi (nghe tiếng niệm Phật suốt thời gian còn thức) thì nên đến nơi ồn ào, náo nhiệt công phu, gọi là lấy động tu tịnh. Cảnh động mà tâm vẫn định mới thật sự là chơn định.

4- Đạt Bất Niệm Tự Niệm thì bảo đảm vãng sanh bất luật tình huống nào, vì bất kỳ lúc nào cũng có tiếng niệm Phật. Có tiếng niệm Phật là được Phật A Di Đà tiếp dẫn ngay rồi. Trước giờ phút lâm chung dù có khởi tham sân si đây là việc làm của Ý thức không can dự gì đến việc niệm Phật của Tạng thức cả.

A Di Đà Phật