Thông Báo

 

THÔNG BÁO

Nam Mô A Di Đà Phật

Trân trọng thông báo :

1-Tôi quyết đinh nhập thất tịnh tu tại chỗ (NPĐ An Dưỡng) suốt thời gian ba tháng từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2-Trong thời gian nhập thất tôi không tiếp khách, không làm bất cứ việc gì khác, ngoài niệm Phật. Do vậy, tôi tạm ngưng đăng bài trên Diễn Đàn Phật Pháp Niemphatduonganduong.org.

3- Tôi ủy quyền trọn vẹn cho hai sư cô : sư cô Bảo Long và sư cô Tuệ Ngọc (phụ tá) thay tôi quản lý, điều hành Niệm Phật Đường An Dưỡng này suốt thời gian tôi nhập thất nói trên.

4- Tôi giao điện thoại cầm tay của tôi cho sư cô Tuệ Ngọc xử lý.

Thành kính cảm ơn quý liệt vị.

Nam mô A Di Đà Phật.

NPĐ. AD ngày 14 tháng 9 năm 2020

TK Thích Minh Tuệ

Viết một bình luận