Huân trưởng mức nhập tâm

Câu 35. Huân trưởng mức nhập tâm

Phật Tử hỏi :

Kính bạch thầy, đã hơn 10 ngày qua con nhận được thư trả lời của thầy, y như sự chỉ giáo của thầy cũng như lời chúc nguyện càng làm cho con thêm sức mạnh nổ lực tinh tấn hành trì niệm Phật.

A Di Đà Phật, bạch thầy, y như lời dặn con cứ để tiếng niệm Phật nhanh thì sẽ tốt hơn, thật vậy hơn 1 tuần qua tiếng niệm Phật của con càng ngày càng nhanh hơn, tốc độ rất nhanh thầy ạ. Nếu con khởi niệm lên 1 chữ A thì có nhiều câu A Di Đà Phật, nếu con niệm Phật đủ 4 chữ thì vô số câu A Di Đà Phật liên tiếp. Bạch thầy điều đáng nói ở đây tuy nhanh mà không nuốt chữ, ý con ghi nhận rất rõ ràng. Con cảm nhận vì tốc độ nhanh như vậy nên chữ này tiếp nối chữ kia, câu này tiếp nối câu kia liên tục không ngừng nghỉ, không rời rạc nên từ đó tạo ra âm thanh rất hay, lúc đó con không còn nghe tiếng niệm Phật của con nữa mà chỉ nghe âm thanh niệm Phật mà con chưa từng nghe bao giờ, vì giọng của con niệm bình thường không phải niệm theo điệu nhạc mà giờ đây, thật là khác lạ, con chỉ nhận ra đó là âm điệu của con, còn âm điệu thì tuyệt vời, con tưởng chừng như đâu đó ai đây đang kéo cung đàn tạo ra âm thanh nhạc không lời, giai điệu A Di Đà Phật nghe rất rõ ràng, nhẹ nhàng thanh thoát, làm con liên tưởng đến những từ ngữ hay thuật ngữ trong đạo Phật thường hay dùng đến, đó là Pháp âm, Hải Triều âm, Diệu Pháp âm.

Con tự suy diễn :

– Pháp âm : là câu Phật hiệu A Di Đà Phật (chứa đầy đủ tất cả như trong sách thầy đã ghi)

– Hải Triều âm : Như nước chảy liên tục không ngừng nghỉ (khi cao khi thấp, khi chậm khi nhanh, khi du dương khi nhịp nhàng)

– Diệu Pháp âm : Nhờ câu Phật hiệu như trong sách thầy có ghi sự vi diệu, tốt đẹp nên khi nghe lòng mình cảm thấy thanh thoát, an lạc và thay đổi con người mình lúc nào không hay…

A Di Đà Phật, bạch thầy, những suy nghĩ và cảm nhận của con là thật sự, còn sự diễn đạt của con có quá lắm không thầy ạ? Có gì sai trái không? Xin thầy giảng giải, con xin ghi nhận và thành tâm sám hối. Con thành kính tri ân thầy, nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho thầy, thân tâm thượng lạc, hoằng độ chánh pháp (Pháp môn tịnh độ).

A Di Đà Phật

Thành kính tri ân

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Kính đạo hữu,

1- Đạo hữu  nghe được  tiếng niệm Phật của tự tánh mà cảm thấy vui vẽ, an lạc thích thú, hạnh phúc là  đã hành trì như pháp (đúng cách). Vậy, cứ thế mà tiếp tục hành trì.

2- Trong thời khóa công phu, cố gắng huân trưởng mức nhập tâm (đọc sách BNTN hoặc TDTHVD).

3- Bao giờ nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh trong suốt thời gian mình thức mới là Bất Niệm Tự Niệm bảo đảm vãng sanh bất luận hoàn cảnh, tình huống nào.

Kính chúc đạo hữu sớm đạt Bất Niệm Tự Niệm

A Di Đà Phật