Khuyên nhủ cha

Câu 54. Khuyên nhủ cha

Phật Tử hỏi :

Nam mô A Di Đà Phật

Con kính thầy,

Con có một người bạn muốn thỉnh Thầy hoan hỷ cho một lời khuyên.

Cha của người bạn con niệm Phật đã được nhập tâm, miệng không có niệm nhưng trong tâm cứ niệm liên tục, thế nhưng người cha của bạn con lại không chịu tin về các Sư Thầy thuyết pháp về sự buông xả để niệm Phật. Bạn con có khuyên và giải thích cho ông nghe, nhưng ông tỏ vẽ sân si lên, như vậy bạn con có nên tiếp khuyên và giải thích cho ông nghe nữa hay cứ để tùy duyên, thưa Thầy ?

Nếu bạn con cứ để mặc cho ông tùy duyên giác ngộ, vậy người bạn này của con có bị tội bất hiếu không ? Và nếu bạn con cứ tiếp tục khuyên thì làm cho ông nổi sân si lên, vậy bạn con có bị tội không, thưa Thầy ?

Con xin Thầy hoan hỷ cho bạn con một lời khuyên.

Con cám ơn Thầy nhiều, con xin kính Thầy.

Nam mô A Di Đà Phật

 

Đáp :

A Di Đà Phật

1- Đạo hữu nói với bạn của đạo hữu như sau :

  • Bậc làm cha mẹ thường nghĩ mình luôn giỏi hơn con cháu mình, nên ít khi chịu nghe lời khuyên nhũ của con cháu. Vậy thì :
    • nếu tiếp tục khuyên làm cho ông nổi sân thì không có tội mà bị lỗi là không khéo léo, vô tình làm cho ông tạo ác nghiệp.
    • nên để tùy duyên, không có nghĩa là bỏ cuộc mà tìm cách khác, phương tiện thiện xảo (khéo léo)
  • Tìm người nào có uy tín với ông, hoặc được ông thương mến, nhờ người nàykhuyên nhũ ông.
  • Đưa ông ấy đọc hai quyển sách của tôi viết (Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh và Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp).

Trường hợp này vẫn không có tội gì cả,

  • Bản thân đạo hữu ấy hãy nổ lực tu hành, rồi sẽ độ được ông ấy (hãy đọc câu đáp 90 Phần thực hành, sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp)
  • Nếu làm được những điều nói trên quả là hiếu tử (được nhiều phước).

2- Đạo hữu và bạn cùng ở Thụy Điển phải không ? Có gì cần có thể trực tiếp gởi e mail hoặc gọi điện thoại cho tôi ở số (1) 713 499 9379.

A Di Đà Phật