Làm cách nào để niệm Phật sớm được Bất Niệm Tự Niệm để bảo đảm vãng sanh ?

Câu 17 : Làm cách nào để niệm Phật sớm được Bất Niệm Tự Niệm để bảo đảm vãng sanh ?

Phật Tử hỏi :

A DI Đà Phật.

Kinh chào Thầy,

Làm cách nào để niệm Phật sớm được Bất Niệm Tự Niệm để bảo đảm vãng sanh ?

Xin cám ơn.

Đáp :

Đạo hữu nên đọc kỹ :

  1. Sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh”, Phần IV Phương Pháp hành trì – 4. Thực hành.
  2. Sách “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp”, Phần I-Vấn đáp – A. Thực hành,  từ câu 25 đến câu 31.

Xong đạo hữu tự chọn cách niệm nào thích hợp nhứt cho riêng  mình. Hãy tự thực tập một thời gian để rút kinh nghiệm hành trì. Lúc ấy nếu có gì không ổn, hãy liên lạc với tôi ở số  điện thoại (1) 713 499 9379. Tôi sẽ góp ý thêm với đạo hữu.

Kinh chúc đạo hữu an lạc, tinh tấn hành trì, sớm đạt thành sở nguyện.

Kính thư,

A-di-đà Phật

Thích Minh Tuệ