Nghe tiếng niệm Phật nhỏ và bị mất !

Câu 11 : Nghe tiếng niệm Phật nhỏ và bị mất !

Phật Tử hỏi :

Con cám ơn thầy đã chỉ dạy, lần trước con quên chưa nói rõ cho thầy biết. Lúc đầu thì nghe tiếng niệm Phật rõ và lâu, nhưng những lần sau thì không rõ như trước và thời gian thì ít hơn, mấy hôm trước con cố gắng nghe nhiều hơn, cố gắng niệm mồi nhưng không nghe gì nữa, vậy là sao thưa thầy ?

Cho con hỏi thêm nữa là thường ngày mình hay niệm Phật, nhưng khi lâm chung bị hôn mê, bị chết đột ngột như tai nạn hay gì đó tương tự, bị người thân than khóc thì có được vãng sanh không ?

Con cám ơn thầy, chúc quí thầy luôn mạnh khỏe và viết thêm nhiều sách hay về pháp môn niệm Phật.

 

Đáp :

Nam Mô A-di-đà Phật,

Kính đạo hữu,

Tôi xin góp ý :

  1. Mới nhập tâm, chủng tử còn yếu, nên nghe tiếng nhỏ, khi có khi không là chuyện dĩ nhiên !
  2. Thời gian được nghe ngày càng ít hơn, đây là hiện tượng bị thối lui. Nguyên nhân là thời gian qua đạo hữu huân tập tạp chủng tử nhiều hơn chủng tử Phật. Kéo dài tình  trạng này, tiếng niệm Phật sẽ bị mất luôn (không còn nghe nữa).
  3. Để khắc phục tệ trạng này, đạo hữu phải huân trưởng mức nhập tâm như đã đề cập trong ba câu đáp 31, 58 và 64 (Phần “Thực hành”, sách “Tịnh độ Thực Hành Vấn Đáp”) hầu đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào.
  4. Những chướng nạn trước giờ lâm chung  như : hôn mê, chết đột ngột, bị thân nhân khuấy phá, than khóc… mà đạo hữu vừa nêu sẽ không gây trở ngại vãng sanh cho những hành giả đạt Bất niệm tự niệm. (Hãy đọc câu đáp số 8, Phần “Kiến giải”, sách “Tịnh độ Thực Hành Vấn Đáp”).

Chúc đạo hữu tinh tấn hành trì đạt Bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh, thành Phật độ chúng sanh.

Nam Mô A-di-đà Phật