Nghe tiếng niệm Phật

Câu 8 : Nghe tiếng niệm Phật

Phật tử …. ở Việt Nam hỏi :

Thưa các thầy,

Con chưa qui y tam bảo nhưng khi biết về pháp môn niệm phật con đã tin và hành trì. Sau khi đọc cuốn niệm Phật đạt niệm lực tương tục đảm bảo vãng sanh, con cố gắng thực hành theo. Con sử dụng tai nghe để nghe tiếng niệm phật, được khoảng 3 ngày trong lúc đang ngồi ăn ổi dưới cây ổi, thì con nghe tiếng niệm phật, nghe rất rõ, tiếng niệm phật là của máy niệm Phật nhưng nghe khoảng 10 hay 15 phút thì không nghe nữa. Có khi chạy xe, con niệm Phật thì nghe tiếng niệm Phật của máy niệm Phật, nhưng có ngày nghe được 1-2 lần, có ngày không nghe lần nào hết !. Hiện tượng này là sao, mong các thầy chỉ rõ cho con biết, trường hợp nầy có phải do thường nghe máy niệm phật nhiều nên mới vậy không ?.

Con cảm ơn các thầy.

 

Đáp :

A Di Ðà Phật

Kính đạo hữu,

Như vậy là đạo hữu niệm Phật được nhập tâm rồi đó ! Tôi thành kính chúc mừng đạo hữu đã mở được cửa Vãng sanh Cực Lạc !

Đúng rồi, đạo hữu nhờ nghe máy niệm Phật nhiều nên nhập tâm tiếng niệm Phật của máy. Nhân nào quả nấy. Từ nay trở đi hằng ngày đạo hữu phải niệm Phật thêm nhiều, thời gian ngắn sẽ nghe tiếng niệm Phật của đạo hữu.

Mới nhập tâm cần được huân trưởng thêm để đạt Bất Niệm Tự Niệm hầu bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào. Bằng không thì dễ bị mất lắm (không còn nghe nữa). Đạo hữu nên đọc kỹ “Huân Trưởng Mức Nhập Tâm” (sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh”) và “Niệm Phật Theo Máy” câu đáp 31 (“Thực Hành”, sách “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp”).

Ước mong đạo hữu tinh tấn, tinh tấn và tinh tấn.

Chúc đạo hữu sớm thành tựu Tịnh nghiệp.

Kính thư,

Thích Minh Tuệ

A Di Ðà Phật