Nghe tiếng ve kêu

Câu 38. Nghe tiếng ve kêu

Phật Tử hỏi :

Con niệm Phật được nhập tâm, có người nói đó là ma dựa, ma nhập, ma niệm chứ không phải mình niệm. Khi không nghe tiếng niệm Phật thì con thường nghe tiếng ve kêu, có người nói là oan gia trái chủ khuấy phá mình. Vậy những lời nói trên có đúng không thưa Thầy ?

 

Đáp :

A Di Đà Phật

Những lời nói trên hoàn toàn không đúng, là của kẽ bàng quang, vô tích sự, không có tinh thần xây dựng mà chỉ là đả phá, bài xích, không khéo họ mang tội phỉ báng chánh pháp.

1- “Ma dựa, ma nhập, ma niệm”, tôi đã giải thích rõ ở câu đáp số 7, Phần giải nghi, sách “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp”.

2- Tiếng ve kêu :

  • Khi nghe tiếng ve kêu, đạo hữu hãy bịch hai lỗ tai lại, nếu không còn nghe thì tiếng nghe lúc nảy là từ không gian rót vào tai, nếu còn nghe thì nên đến bác sỹ khám lỗ tai xem lỗ tai có bị bịnh không.
    Nếu không phải bịnh lỗ tai, thì :

    • hoặc đạo hữu dụng công sai : khi niệm Phật, niệm thầm, nính hơi, nén hơi quá nhiều bị uất khí sinh ù tai. Trường hợp này thì đạo hữu nên chỉnh lại cách niệm Phật.
    • hoặc đây là chủng tử khởi hiện hành. Trường hợp này thì mặc kệ, không quan tâm đến nó (giống tiếng hát cải lương mà tôi đã nghe trước khi nhập tâm, xem sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm”). Một mực đề khởi liên tục câu Phật hiệu (niệm Phật). Thời gian sau thì tiếng ve kêu tự mất (y như tiếng hát cải  lương của tôi trước đây tự mất vậy).

A Di Đà Phật